Rejestracja on-line

W celu dokonania rejestracji on-line prosimy o wysłanie poniższego formularza.

Wynikiem potwierdzenia rejestracji będzie email zwrotny
z wyznaczonym terminem udzielenia świadczenia.

  Pierwsza wizytaKolejna wizyta

  Uwaga!

  • Od dnia 1 stycznia 2015 r. przy rejestracji do poradni okulistycznej oraz dermatologicznej będzie wymagane skierowanie.
  • Od dnia 1 stycznia 2015 r. pacjent wpisany na listę oczekujących jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Dotyczy to pacjentów rejestrujących się na pierwszą wizytę.
  • Na liście oczkujących nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie.

  Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r, poz. 1138)