Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Szpitalny Oddział Ratunkowy
 
Oddziały szpitalne
 
Szpitalny Oddział Ratunkowy
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem :
dr n.med. Marcin Kunecki specjalista kardiologii, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej

Pielęgniarka Oddziałowa :
Lic.piel. Maria Boruch - Łoś - Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Personel lekarski:

lek. Andrzej Włodyka - specjalista medycyny ratunkowej
lek. Małgorzata Makosik – specjalista medycyny ratunkowej
lek. Maciej Jaros – specjalista medycyny ratunkowej
lek. Marcin Steliga – w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
lek. Jerzy Gronkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Beata Bartoszewska - specjalista medycyny rodzinnej
lek. Jerzy Ślosarczyk - specjalista medycyny rodzinnej
lek. Tomasz Majcher - w trakcie specjalizacji
lek. Arkadiusz Kozieł - w trakcie specjalizacji
lek. Justyna Góra-Mirecka - w trakcie specjalizacji
lek. Tomasz Tybor - w trakcie specjalizacji
lek. Mateusz Moździerz - w trakcie specjalizacji

lek. Jerzy Falisz – chirurg, specjalista ortopeda- traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej
lek. Marcin Marszałek – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Kazimiera Dynda- Leśniak – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Jacek Przewor – specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurg ogólny
lek. Jolanta Galas-Bösch – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Adrian Nowak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
lek. Dariusz Pietrachowicz – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Wiesław Orlecki – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Maciej Okoniewski – w trakcie specjalizacji
lek. Szymon Igras – w trakcie specjalizacji
lek. Albert Pajor – w trakcie specjalizacji
lek. Bartosz Chlebanowski – w trakcie specjalizacji


lek. Wojciech Oberc – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Danuta Biernacka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej
lek. Wacław Dzieżyc - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej,
lek. Larysa Prylepska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Justyna Gruca-Jerzak - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Barbara Harmata - anestezjolog
lek. Bogusława Gogola - anestezjolog
lek. Elżbieta Deć - anestezjolog
lek. Katarzyna Polińska-Szewczyk - w trakcie specjalizacji

Personel pielęgniarski :

piel. Lidia Szuta – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Maria Lorens – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Maria Maniak – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Marzena Stawiarz - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Bogumiła Haluch - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Renata Baran -  piel.Systemu Ratownictwa Medycznego
mgr piel. Jan Smołkowicz -  piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Krystyna Fugiel -  piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel. Halina Firek  - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
mgr piel. Małgorzata Szemela – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego, Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
lic.piel.Marta Kulka  - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Halina Hływa – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Dorota Kamińska – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Maria Tokarz – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Tomasz Prajsnar – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego, Specjalista pielęgniarstwa  anestezjologii i intensywnej terapii
piel. Teresa Rogulska – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Danuta Zamorska -  piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Sylwia Augustyn – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic. piel. Helena Mruk - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Teresa Święs – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Grzegorz Sekuła – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Grzegorz Jędrzejowski- piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
mgr piel. Kamil Pecyna – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego, Specjalista pielęgniarstwa paliatywnego
piel. Barbara Wiatr - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic. piel. Anna Jurusik – Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, specjalista pielęgniarstwa paliatywnego
lic. piel. Joanna Korzec-Ligęza
lic. piel. Anna Burkot
lic. piel. Katarzyna Obrzut
lic. piel. Monika Włodarz
lic. piel. Daria Bernasiewicz

Ratownicy Medyczni:
Marek Eustachiewicz - w trakcie licencjatu z pielęgniarstwa
lic. rat. Joanna Korzec- Ligęza
lic. rat. Jakub Glista
lic. rat. Kamil Lewiński
mgr  lic. rat. Tomasz Szurek
lic. rat. Fabian Karp
lic. rat. Maksymilian Pikusa
mgr lic. rat. Patryk Janek
lic. rat. Krzysztof Kalisz
lic. rat. Michał Świgut
lic. rat. Łukasz Górski
lic. rat. Ewelina Pawłowska
lic. rat. Magdalena Przybycień
lic. rat. Ireneusz Wojtas -stażysta
lic. rat. Anna Nowodworska

Statystyk Medyczny:
Marta Stańczewska-Gubała

I. Charakterystyka oddziału.

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. Szpitalny Oddział Ratunkowy podzielony jest na obszary:

 1. obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
 2. obszar resuscytacyjno- zabiegowy,
 3. obszar wstępnej intensywnej terapii,
 4. obszar terapii natychmiastowej,
 5. obszar diagnostyczno – konsultacyjny,
 6. punkt przyjęć planowych.

3. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych,
 2. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo- mózgowej,
 3. wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów,
 4. prowadzenie resuscytacji płynowej,
 5. leczenie bólu,
 6. wstępne leczenie zatruć,
 7. opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów,
 8. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 9. w przypadku konieczności diagnostyki lub leczenia specjalistycznego poza Szpitalem - uzgodnienie miejsca i czasu przekazania pacjenta do właściwej placówki,
 10. konsultacja i współpraca z pozostałymi komórkami Szpitala,
 11. przeprowadzenie badań lekarskich (konsultacji) zgłaszającym się chorym i kwalifikowanie ich do leczenia szpitalnego,
 12. przyjmowanie do Szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
 13. zabezpieczanie odzieży osobistej przyjmowanych pacjentów i przekazanie ich do magazynu rzeczy chorych,
 14. zabezpieczanie przedmiotów wartościowych i pieniędzy pacjentów poprzez przekazanie ich do depozytu,
 15. w przypadku śmierci chorego sporządzenie w obecności dwóch świadków protokólarnego spisu pieniędzy i przedmiotów pozostałych po zmarłym oraz przekazanie ich rodzinie/osobie upoważnionej za pokwitowanie lub do depozytu,
 16. w przypadkach nie zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, przez lekarza dyżurującego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym/konsultującego w punkcie przyjęć planowych udziela się pacjentowi specjalistycznej porady ambulatoryjnej i określa dalsze postępowanie diagnostyczno-lecznicze, dokonując potwierdzenia tego faktu w stosownej dokumentacji.

4. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego i sekretarki medycznej.

5. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

6. Ważne telefony w oddziale:

 1. obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć (018) 3553-505;
 2. obszar zabiegowy (018) 3553-519; 
 3. obszar intensywnej terapii (018) 3553-507;
 4. telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-505;
 5. sekretariat (018) 3553-503;
 6. gabinet lekarza kierującego oddziałem (018) 3553-514;
 7. gabinet pielęgniarki oddziałowej (018) 3553-512;

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Planowane przyjęcia do Szpitala odbywają się w punkcie przyjęć planowych w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1335 w święta i dni wolne od pracy oraz w innych godzinach, pacjenci przyjmowani są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć).

2. Pacjenci przyjmowani są niezwłocznie, według kolejności zgłoszeń w uzasadnionych przypadkach o kolejności przyjęcia może decydować personel oddziału.

3. Chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością.

4. Pacjent w trakcie przyjęcia w Izbie Przyjęć zostaje:

 1. poinformowany o możliwości oddania do depozytu rzeczy wartościowych, za zaginione rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie Szpital nie bierze odpowiedzialności,
 2. poinformowany o konieczności oddania rzeczy osobistych (ubrań) osobie towarzyszącej lub do magazynu rzeczy chorych - po spisaniu kwitu depozytowego, na podstawie którego może odebrać rzeczy przy wypisie ze Szpitala,
 3. poinformowany o konieczności podania numeru telefonu kontaktowego z rodziną (opiekunem),
 4. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 5. poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
 6. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

5. Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

6. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne.

7. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających na salach i korytarzach oddziału.

III. Pobyt w oddziale.

1. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta udziela, lekarz dyżurny. Nie udziela się informacji przez telefon.

2. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

3. Pacjenci unieruchomieni w łóżku mają możliwość odbierania rozmów telefonicznych w salach chorych.

4. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

IV. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

4. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

7. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

8. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

9. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

10. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów. W sali intensywnej terapii obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

11. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

12. W przypadku pacjentów wymagających wzmożonego reżimu sanitarnego przed wejściem na sale odwiedzający muszą założyć fartuch i bury ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce. Przed opuszczeniem sali odzież ochronną należy wyrzucić do kosza z czerwonym workiem oraz ponownie umyć i zdezynfekować ręce.

V. Wypis z oddziału.

1. W razie podjęcia decyzji o wypisaniu chorego, lekarz prowadzący kończy historię choroby.

2. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są bezzwłocznie po wypisie pacjenta z oddziału.

3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VI. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.


Wizyta w SOR powinna mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

Sugerować je może obecność jednego z objawów:

 •     Utrata przytomności
 •     Zaburzenia świadomości
 •     Drgawki
 •     Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 •     Zaburzenia rytmu serca
 •     Nasilona duszność
 •     Nagły ostry ból brzucha
 •     Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 •     Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 •     Masywny krwotok z dróg rodnych
 •     Gwałtownie postępujący poród
 •     Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 •     Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 •     Rozległe oparzenia
 •     Udar cieplny
 •     Wyziębienie organizmu
 •     Porażenie prądem
 •     Podtopienie lub utonięcie
 •     Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 •     Dokonana próba samobójcza
 •     Upadek z dużej wysokości
 •     Rozległa rana, będąca efektem urazu
 •     Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

W ramach świadczeń w SOR nie można uzyskać:

 •     Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 •     Recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 •     Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
   

Zakres działania

obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć (018) 3553-505,501;

obszar zabiegowy (018) 3553-519;

obszar intensywnej terapii (018) 3553-507;

telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-505;

sekretariat, gabinet lekarza chirurga (018) 3553-503;

gabinet lekarza anestezjologa (18) 3553-508;

gabinet lekarza internisty (18) 3553-513;

gabinet lekarza kierującego oddziałem (018) 3553-514;

gabinet pielęgniarki oddziałowej (018) 3553-512;
 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl