Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Szpital Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 
Aktualności
[2020-12-15]
Szczepienia przeciwko COVID-19 dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek. Aktualizacja 29.12.20 r.
[2020-11-02]
W Szpitalu istnieje możliwość wykonania testów płatnych w kierunku koronawirusa
[2020-12-08]
Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco informowany:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.Księga Gości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.


captcha image

 
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
A A A
 • Pracownicy
 • Godziny pracy
 • zakres badań
 • Jak przygotować się do badania
 • Pracownia Serologiczna
 • Laboratorium Mikrobiologiczne
 • Galeria


Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
mgr Jolanta Niemiec

Punkt Pobrań materiału
czynny poniedziałek-piątek 7.10 -12.00,   sobota 7.30 – 11.00

tel. 18 3553-250

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne czynne całodobowo
tel 18 3553-330


Medyczne Laboratorium Diagnostyczne czynne całodobowo

tel 18 3553-330

Punkt Pobrań materiału
czynny poniedziałek-piątek 7.10 -12.00,

sobota 7.30 – 11.00


Przychodnia I piętro pokój nr 50
tel. 18 3553-250

Wydawanie wyników w dniu badania

poniedziałek – piątek 7.10 – 12.00 i 13.30 – 14.30

 sobota 7.30 – 11.00 do godziny 12.00

 

-         wyniki badań materiału pobranego w sobotę po godz. 10.00 będą wydawane w kolejne dni robocze

 -          w sobotę nie pobieramy badań u noworodków

Laboratorium wykonuje badania z zakresu:

 • biochemii,
 • koagulologii,
 • hematologii,
 • analityki ogólnej (badanie moczu)
 • badania hormonalne, markery nowotworowe, badanie poziomu leków


INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PACJENTA DO BADANIA KRWI

Do pobrania krwi do badań rutynowych, niezależnie od powodów dla jakich chcemy je wykonać do laboratorium  należy zgłosić się rano (zalecane godziny pobrania 7-9). Uzasadnia się to faktem, iż wiele parametrów ulega wahaniom dobowym tj zmienia się w zależności od pory dnia (nawet o kilkadziesiąt procent)

 Przed badaniem należy być:

 1.      na czczo, po około 12  godzinach od spożycia ostatniego posiłku, optymalnie ostatni posiłek powinien być spożyty ok 18 –stej w dniu poprzedzającym badanie

2.      po nocnym wypoczynku (nie powinno się przychodzić na badanie po wysiłku np po pracy na nocnej zmianie),

3.      przed rozpoczęciem leczenia, (o ile jest to możliwe)

4.      jeśli są przyjmowane leki stale, kolejną dawkę (o ile jest to możliwe) należy przyjąć po pobraniu krwi.

5.      Preparaty witaminowe i wzmacniające, preparaty ziołowe oraz   leki syntetyczne   powinny być odstawione   kilka dni  przed badaniem.

 

  BADANIE OGÓLNE MOCZU

Przed przystąpieniem do pobrania materiału do badania obowiązują ogólne zasady higieny.

1.      Pierwszą porcję moczu oddać do toalety.

2.      Drugą tzw. środkowy strumień moczu oddać do plastikowego, jednorazowego pojemnika.

3.      Pojemnik dokładnie zakręcić.

4.      Pojemnik podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.

5.      Pojemnik  z próbką moczu  dostarczyć do Punktu Pobrań .

6.      Zalecany czas dostarczenia max  2 godz  ze względu na niestabilność materiału.

 Uwaga: nie należy przynosić moczu do rutynowego badania w czasie  menstruacji

BADANIE KAŁU OGÓLNE

 Badanie kału – badanie ogólne:

 1.      porcję kału wielkości orzecha włoskiego włożyć do

2.      jednorazowego, plastikowego pojemnika.

3.      pojemnik czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem.

4.      pojemnik przynieść do Punktu Pobrań  w dniu pobrania 

5.      materiału do badania

   


BADANIE POZIOMU GLUKOZY PO OBCIĄŻENIU

75 g  lub 50 g   GLUKOZY (GCT)

 1.      Zalecane godziny wykonania badania (7 – 9), koniecznie na czczo, zgodnie

z ogólnymi  zasadami przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych. 

2.      Badanie trwa od 1-2 godzin i wymaga spędzenia tego czasu w poczekalni.

3.   Wykluczone jest opuszczanie poczekalni w celu np. zakupów , spaceru  itp. ponieważ związany z tym wysiłek (praca mięśni)  wpływa na obniżenie wyniku badania

4.      W trakcie trwania testu nie wolno spożywać posiłków , przyjmować płynów
ani palić papierosów .

5.      Test polega na 2 lub 3 –krotnym  pobraniu krwi i oznaczeniu w próbkach poziomu

glukozy.

 

 Pierwsze pobranie wykonywane jest na czczo, następnie pacjent dostaje do wypicia      wodny roztwór 50 g lub 75 g glukozy ( minimum 200 ml.  Po 1 i/lub 2 godzinach, w zależności od zlecenia,  pobierane są kolejne próbki krwi.

  

Dobowa Zbiórka Moczu

1.      Należy zaopatrzyć się w pojemnik o odpowiedniej pojemności   (ok. 2-3 litry)

do zbiórki moczu oraz jednorazowy  plastikowy pojemnik na mocz.

2.      W dniu rozpoczęcia zbiórki mocz poranny ( po nocy) oddać do toalety.

3.      Każdą następną próbkę moczu oddać do specjalnie przygotowanego pojemnika do Dobowej Zbiórki Moczu.

4.      Zbiórkę zakończyć poranną porcją moczu  następnego dnia.

5.   Zawartość pojemnika dobrze wymieszać i porcję (ok. 100 ml) przelać do jednorazowego, plastikowego pojemnika.

6.   Pojemnik dokładnie zamknąć i opisać czytelnie: imieniem i nazwiskiem, Podać ilość zebranego moczu,

7.   Pojemnik z moczem razem ze skierowaniem przynieść do Punktu Pobrań w dniu zakończenia zbiórki.

W przypadku dobowej zbiórki moczu w kierunku wapnia i fosforanów dobową zbiórkę moczu  zakwasić /odczynnik z laboratorium  pobrać  przed   rozpoczęciem zbiórki dobowej/

Mocz w czasie zbiórki powinien być przechowywany w chłodnym  miejscu.

 
BADANIE KAŁU

Badanie kału w kierunku krwi utajonej:  (alkohol, aspirynę i inne leki w miarę możliwości odstawić min. 48 godz. przed wykonaniem badania

 

1.      porcję kału wielkości orzecha włoskiego włożyć do
  jednorazowego plastikowego pojemnika

3.      pojemnik podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem

4.      pojemnik z próbką  przynieść do Punktu Pobrań

5.      w dniu pobrania materiału

Uwaga: badanie nie wymaga specjalnej diety, nie wykonywać badania w trakcie okresu
 i 3 dniu po jego zakończeniu

Laboratorium uczestniczy w kontroli jakości badań prowadzonej przez Centralny Ośrodek Jakości Badań w Łodzi,oraz międzynarodowych kontrolach QCS, RIQAS, TIQCON

 

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
Telefon: (18) 3553-332
Pobieranie materiałów do badań 710 – 1200
Punkt pobrań materiału do badań – Przychodnia I piętro pokój nr 50

Pracownia wykonuje:

 • badania z zakresu oznaczania grupy krwi w układzie ABO i Rh
 • badania konfliktów serologicznych
 • badania z zakresu serologii transfuzjologicznej - próba zgodności serologicznej między dawcą a biorcą krwi
 • wpis wyników badań do karty grupy krwi /KREWKARTA/
 • całodobowo zabezpiecza pacjentów hospitalizowanych we wszystkie preparaty krwi.

Pracownia uczestniczy w corocznej zewnętrznej kontroli jakości prowadzonej przez RCKi K w Krakowie, w programie zewnętzrnej oceny jakości prowadzonym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz w programie Labquality.

Pracownia dokonuje trwałej ewidencji grup krwi na Kartach Grup Krwi


Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne


Tel. 18 3553-327, 18 3553-328
Punkt pobrań materiału do badań mikrobiologicznych
poniedziałek - piątek 700 - 1400
sobota 8.00-12.00

Pracownia wykonuje badania z zakresu:

 • bakteriologii ogólnej (identyfikacja czynnika etiologicznego , oznaczenie lekowrażliwości)
 • mykologii (identyfikacja grzybów drożdżopodobnych, pleśniowych oraz dermatofitów)
 • parazytologii
 • diagnostyki Boreliozy

Pracownia uczestniczy w corocznym sprawdzianie wiarygodności badań POLMIKRO prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie.

 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl