Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Dla pacjenta Dokumentacja medyczna
 
Aktualności
[2019-06-17]
Studiujesz medycynę - złóż wniosek o stypendium
[2019-06-10]
Dyrektor Szpitala objął patronatem IV edycję Gminnego Konkursu Pierwszej pomocy przedmedycznej
[2019-05-17]
Szpital realizuje Przesiewowe Badania Kolonoskopowe jelita grubego
Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco informowany:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.Księga Gości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.

 
Dokumentacja medyczna
A A A

PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest
w formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.

Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:
Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (druk wniosku można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Dziale Organizacji i Nadzoru, parter budynku głównego), w rejestracji Poradni Specjalistycznej, w sekretariacie Oddziału.
Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,
W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z póź.zm.).
Za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości - 0,65 zł. za każdą stronę.
Za sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości - 6,30 zł. za każdą stronę.
Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych - 6,30 zł.

Wniosek o sporządzenie wyciągu / odpisu / kopii dokumentacji medycznej -POBIERZ 

 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl