Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Dla pacjenta Dokumentacja medyczna
 
Aktualności
[2021-01-22]
W Szpitalu w Gorlicach rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 tel. 18 35 53 260
[2020-11-02]
W Szpitalu istnieje możliwość wykonania testów płatnych w kierunku koronawirusa
[2020-11-03]
Przeciwciała IgG oraz IgM – sprawdź czy miałeś kontakt z wirusem SARS-CoV-2
Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco informowany:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.Księga Gości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.


captcha image

 
Dokumentacja medyczna
A A A

PRAWO PACJENTA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.

Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:
Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (druk wniosku można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Dziale Organizacji i Nadzoru, parter budynku głównego), w rejestracji Poradni Specjalistycznej, w sekretariacie Oddziału.
Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,
W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 ustawy z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2019.1127 z póź.zm.) .
Za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości - 0,35 zł. za każdą stronę.
Za sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości - 9,90 zł. za każdą stronę.
Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych - 1,98 zł.

Wniosek o sporządzenie wyciągu / odpisu / kopii dokumentacji medycznej -
POBIERZ 

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej nie jest pobierana w przypadku udostępniania dokumentacji:

1.      organom rentowym na podstawie  uprawnień tych organów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730) i
art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752).

2.  pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

3.      w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta,

4.       w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl