Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
z Bankiem Krwi