Oddziały Szpitalne

Blok
operacyjny

Oddział
noworodków i wcześniaków

Oddz. Ginekologiczno -Położniczy z Pododdz. Ginekol. Onkologicznej

Oddział internistyczno-geriatryczny

Oddział dziecięcy

Oddział internistyczno -endokrynologiczny

Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Oddział dzienny
psychiatrii

Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym

Oddział
dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej

Oddział okulistyczny

Oddział onkologiczny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii​

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z pododdziałem urologicznym oraz pododdziałem chirurgii dziecięcej

Oddział
intern-kardiologiczny

Oddział
medycyny paliatywnej

Oddz. rehabilitacji leczniczej, pododdz. rehabil. neurologicznej

Oddział psychiatryczny

Oddział dz. reh. dzieci

Szpitalny oddział ratunkowy

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych