Oddziały Szpitalne

Oddziały

W tutejszym Szpitalu działają min. oddziały: neurologiczny, internistyczno kardiologiczny, noworodków i wcześniaków, medycyny paliatywnej, chirurgii ogólnej, onkologiczny, ratunkowy…

Blok
operacyjny

Oddział noworodków i wcześniaków

Oddz. Ginekologiczno -Położniczy z Pododdz. Ginekol. Onkologicznej

Oddział internistyczno-geriatryczny

Oddział dziecięcy

Oddział internistyczno -endokrynologiczny

Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Oddział dzienny
psychiatrii

Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym

Oddział dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej

Oddział okulistyczny

Oddział onkologiczny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii​

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z pododdziałem urologicznym oraz pododdziałem chirurgii dziecięcej

Oddział interni-kardiologiczny

Oddział medycyny paliatywnej

Oddz. rehabilitacji leczniczej, pododdz. rehabil. neurologicznej

Oddział psychiatryczny

Oddział dz. reh. dzieci

Szpitalny oddział ratunkowy

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych