Pracownie Szpitalne

Pracownie

W tutejszym Szpitalu działa kilka pracowni: pracownia EEG, EKG, USG, endoskopii oraz pracownia serologii.

Pracownia EEG

Pracownia EKG

Pracownia USG

Pracownia endoskopii