Pracownia

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
z Bankiem Krwi