Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna - Poradnie Specjalistyczne

Przychodnia
Alergologiczna

Przychodnia
Chirurgii Onkologicznej

Przychodnia
Chorób Zakaźnych dla Dzieci
i Młodzieży

Przychodnia
Geriatryczna

Przychodnia
Kardiologiczna

Przychodnia
Neurologiczna dla Dorosłych

Przychodnia
Onkologii i Chemioterapii

Przychodnia
Psychologiczna dla Dorosłych

Przychodnia
Pulmonologiczna

Przychodnia
Skórno-Wenerologiczna

Przychodnia
Chirurgii Dziecięcej

Przychodnia
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dorosłych

Przychodnia
Diabetologiczna

Przychodnia
Ginekologiczno-Położnicza

Przychodnia
Medycyny Pracy

Przychodnia
Okulistyczna

Przychodnia
Ortodontyczna

Przychodnia
Psychologiczna dla Dzieci
i Młodzieży

Przychodnia
Rehabilitacyjna

Przychodnia
Stomatologii Zachowawczej

Przychodnia
Chirurgii Ogólnej

Przychodnia
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci

Przychodnia
Endokrynologiczna

Przychodnia
Laryngologiczna

Przychodnia
Neurologiczna Dla Dzieci
i Młodzieży

Przychodnia
Okulistyczna przy Oddziale Okulistyki

Przychodnia
Patologii I Rozwoju Noworodka

Przychodnia
Protetyki Stomatologicznej

Przychodnia
Reumatologiczna

Przychodnia
Zdrowia Psychicznego