RODO

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

Osobą kontaktową jest IOD Joanna Grabowska

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Węgierska 21
tel. 18 353-88-60 wew. 115
rodo@szpital.gorlice.pl

RODO dla Pacjenta