RODO

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Osobą kontaktową jest IOD Joanna Grabowska

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Węgierska 21
tel. 18 353-88-60 wew. 115
rodo@szpital.gorlice.pl

Klauzule informacyjne

Klauzule informują osoby fizyczne o celu, sposobie i okresie przetwarzania pozyskanych danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

RODO dla Pacjenta