RODO

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych

Osobą kontaktową jest IODO Robert Kuźniar

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
38-300 Gorlice
ul. Węgierska 21
tel. 18 353-88-60 wew. 115

Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), udostępniamy Państwu wzory Klauzul (załącznik 1-10) obowiązujących w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach dla:

1) rekrutacji pracowników,

2) pacjentów,

3) pracowników,

4) osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych,

5) zbioru monitoring wizyjny,

6) zbioru rejestr korespondencji, 7) praktykantów, stażystów, wolontariuszy,

8) darczyńców szpitala,

9) kontrahentów i dostawców / nabywców towarów i usług,

10) oferentów.

Klauzule informują osoby fizyczne o celu, sposobie i okresie przetwarzania pozyskanych danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

RODO dla Pacjenta