Oddział Noworodków i Wcześniaków

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. Jan Nowak
specjalista medycyny ratunkowej
telefon (18) 35-53-...
e-mail ...@szpital.gorlice.pl
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
Lek. Jacek Kowalski
Specjalista neonatolog, pediatra
telefon (18) 35-53-...
Pielęgniarka Koordynująca
mgr piel. Anna Nowak
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
telefon (18) 35-53-...

Zastępca Pielęgniarki Koordynującej
mgr piel. Hanna Kowalska
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
telefon (18) 35-53-...