Home Contact SiteMap Administracja
 
       
  Jesteś tutaj: Strona główna
 
Aktualności
[2018-07-01]
Ułatwienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
[2018-06-22]
Filmowa informacja o Szpitalu
[2018-06-19]
Studiujesz medycynę - złóż wniosek o stypendium
Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco informowany:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.Księga Gości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.

 
Zamówienia publiczne
A A A

PRZETARGI AKTUALNE


Nazwa:   Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: Podniesienie funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w celu dostosowania do aktualnych trendów demograficzno-epidemiologicznych
Opis:  

Ogłoszenie Zmiana ogłosz.  SIWZ  zalacznik 12  

formularzofer+załaczniki   Projekt umowy Pakiet 1: PBarch_cz.1, PBarch.cz.2.

PBinst.cz.1, PBinst.cz.2    projekt bud.elktr.   STWiORB

Pakiet 2 projekt bud.+STWiORB+zestaw.robót

Pakiet 3 projekt bud.+STWiORB+zestaw.robót

Pakiet 4 projekt bud.+STWiORB+zestaw.robót Zal._13_mapa_zadania  

Zal.14_opis_dzwigow   odpowiedd_1  Zestawiebie ofert otwartych 19.04.2018

wynik przetargu

Informacja o zawarciu umów pakiety.1,2,3

Nr przetargu:   18/2018
Termin składania ofert:   19.04.2018,
Nazwa:   Plan Zamowień Publicznych 2018 rok
Opis:  

Plan zamówień publicznych 2018 rok

Nr przetargu:   1/1/2018
Termin składania ofert:   nie dotyczy
Nazwa:   Rozbudowa systemu informatycznego funkcjonującego w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w obszarze Przychodni Przyszpitalnej w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”
Opis:  

Ogłoszenie  SIWZ

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 8 - Wymagania funkcjonalne modułów AMMS

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nr przetargu:   25/2018
Termin składania ofert:   11.05.2018 r.
Nazwa:   Dostawa wyposażenia medycznego - związana z realizacją projektu POIS.09.01.00-00-0225/17 oraz projektu projektu RPMP.12.01.03.-12-0635/17
Opis:  

ogłoszenie  SIWZ   Projekt umowy

formuarz ofertowy+oświadczenia

formularz asortymentowo-cenowy

załączniki  6 do 17 plik skompresowany

odpowiedz_1   zmiana SIWZ_1

Projekt umowy zmien.

Odpowiedz_2  zmiana SIWZ 2

zestawienie ofert dn.02.07.2018

wynik przetargu zad.1,2,3,5,7,8,9,10,11,12

wynik przetargu zad. 4.

Nr przetargu:   05/2018
Termin składania ofert:   02.07.2018
Nazwa:   Klauzule dla wykonawców RODO
Opis:  

Klauzula dla Wykonawców RODO

Klauzula dla oferentów RODO

Nr przetargu:   21/2018
Termin składania ofert:   nie dotyczy
Nazwa:   Dostawa myjek - dezynfektorów w ilości łącznej 17 sztuk
Opis:  

ogłoszenie  zmiana ogłoszenia 

zmiana ogószenia 2

SIWZ  formularz ofert+oswiadczenia

zal.2_projekt umowy załącznik 5, załącznik 6 załącznik 7

odpowiedz_1  decyzja zamawiającego dot. odwołania

załącznik 5 zmienzałącznik 6 zmien.

zmiana SIWZ+ odpowiedzi odpowiedz_3

zestawienie ofert 10.07.2018

wynik przetargu

Nr przetargu:   42/2018
Termin składania ofert:   19.06.2018, zmiana nr 2 na 10.07.2018
Nazwa:   Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: Podniesienie funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w celu dostosowania do aktualnych trendów demograficzno-epidemiologicznych - pakiet nr 4.
Opis:  

Ogłoszenie

SIWZ  załącznik _6 proj.umowy

formularz ofert+oświadczenia

Plik skompresowany: Proj.bud._ STWiORB_zestwaw.robót

odpowiedź 1

zestawienie ofert 03.07.02018

wynik przetargu

 

Nr przetargu:   43/2018
Termin składania ofert:   03.07.2018
Nazwa:   Dostawa i montaż systemu kolejkowego
Opis:  

IWUZ

Załącznik nr 1 System kolejkowy

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 1

Wyniik postępowania

Nr przetargu:   47/2018
Termin składania ofert:   03.07.2018 r.
Nazwa:   Jałowe zestawy serwet operacyjnych jednorazowego użytku, fartuchy - dostawy
Opis:  

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 2,

Załącznik nr 2a

Ogłszenie zmiana

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych pakiet nr 7

Wynik postępowania

Nr przetargu:   2018_48
Termin składania ofert:   06.07.2018 r. przedłużenie terminu składania ofert 09.07.2018 r.
Nazwa:   Dostawa odzieży dla personelu medycznego i pomocniczego, umundurowania dla pracowników Zespołu Ratownictwa Medycznego, obuwie dla personelu medycznego, pomocniczego i technicznego oraz pracowników Zespołu Ratownictwa Medycznego, odzieży roboczej, środków
Opis:  

IWUZ+załączniki

Odpowiedzi na pytania

Nr przetargu:   37/2018
Termin składania ofert:   13.07.2018 r.
Nazwa:   Dostawa i wynajem sytemu do neutralizacji bakterii Legionelli
Opis:  

Istototne Warunki Udzielenia Zamówienia

IWUZ do edycji

Informacja z otwarcia ofert

Nr przetargu:   49_2018 Postępowanie o wartości poniżej 30000 euro
Termin składania ofert:   13.07.2018 r.
Nazwa:   Hydroizolacja dachów na budynkach Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach w technologii folii termozgrzewalnych
Opis:  

IWUZ+załączniki

Program funkcjonalno-użytkowy

Odpowiedzi na pytania

Unieważnienie postępowania

Nr przetargu:   50/2018
Termin składania ofert:   20.07.2018 r.
Nazwa:   Wykonanie robót polegających na remoncie nawierzchni dojazdu i placu manewrowego przy budynku Pogotowia i Stacji Dializ wchodzącego w skład Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach
Opis:  

IWUZ+załączniki

Program funkcjonalno-użytkowy

Rysunek

Nr przetargu:   51/2018
Termin składania ofert:   20.07.2018 r.
Nazwa:   Dostawa drobnego sprzętu medycznego związana z realizacją projektu pn. „Poprawa funkcjonowania infrastruktury systemu ratownictwa medycznego w powiecie gorlickim poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im.
Opis:  

IWUZ + formularz

załączniki nr 3, 4.

wynik przetargu

Nr przetargu:   52/2018
Termin składania ofert:   19.07.2018
Nazwa:   MIĘSA ORAZ PRODUKTY MIĘSNO-WĘDLINIARSKIE WIEPRZOWE, WOŁOWE I DROBIOWE
Opis:  

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz+załączniki

Nr przetargu:   53/2018
Termin składania ofert:   24.07.2018 r.
Nazwa:   Dostawę odzieży dla Zespołu Ratownictwa Medycznego
Opis:  

IWUZ+załączniki

Nr przetargu:   54/2018
Termin składania ofert:   25.07.2018 r.
Nazwa:   Wykonanie 1 szt. tablicy informacyjno/pamiątkowej oraz 30 szt. naklejek na urządzenia medyczne
Opis:  

IWUZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 tablica

Załącznik nr 3 projekt umowy

Nr przetargu:   56/2018
Termin składania ofert:   26.07.2018 r.
ZOBACZ ARCHIWUM PRZETARGÓW
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl