Home Contact SiteMap Administracja
 
       
  Jesteś tutaj: Strona główna
 
Aktualności
[2018-06-22]
Zaproszenie na wykład poświęcony chorobom jelita grubego
[2018-06-22]
Filmowa informacja o Szpitalu
[2018-06-19]
Studiujesz medycynę - złóż wniosek o stypendium
Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco informowany:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.Księga Gości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.

 
Zamówienia publiczne
A A A

PRZETARGI AKTUALNE


Nazwa:   Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: Podniesienie funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w celu dostosowania do aktualnych trendów demograficzno-epidemiologicznych
Opis:  

Ogłoszenie Zmiana ogłosz.  SIWZ  zalacznik 12  

formularz ofert.+załączniki   Projekt umowy Pakiet 1: PBarch_cz.1, PBarch.cz.2.

PBinst.cz.1, PBinst.cz.2    projekt bud.elktr.   STWiORB

Pakiet 2 projekt bud.+STWiORB+zestaw.robót

Pakiet 3 projekt bud.+STWiORB+zestaw.robót

Pakiet 4 projekt bud.+STWiORB+zestaw.robót Zal._13_mapa_zadania  

Zal.14_opis_dzwigow   odpowiedź 1 Zestawiebie ofert otwartych 19.04.2018

wynik przetargu

Informacja o zawarciu umów pakiety.1,2,3

Nr przetargu:   18/2018
Termin składania ofert:   19.04.2018,
Nazwa:   Rozbudowa systemu informatycznego funkcjonującego w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w obszarze Przychodni Przyszpitalnej w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”
Opis:  

Ogłoszenie  SIWZ

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 8 - Wymagania funkcjonalne modułów AMMS

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nr przetargu:   25/2018
Termin składania ofert:   11.05.2018 r.
Nazwa:   Dostawa wyposażenia medycznego - związana z realizacją projektu POIS.09.01.00-00-0225/17 oraz projektu projektu RPMP.12.01.03.-12-0635/17
Opis:  

ogłoszenie  SIWZ   Projekt umowy

formuarz ofertowy+oświadczenia

formularz asortymentowo-cenowy

załączniki  6 do 17 plik skompresowany

odpowiedz_1   zmiana SIWZ_1

Projekt umowy zmien.

Odpowiedz_2  zmiana SIWZ 2

Nr przetargu:   05/2018
Termin składania ofert:   02.07.2018
Nazwa:   Klauzule dla wykonawców RODO
Opis:  

Klauzula dla Wykonawców RODO

Klauzula dla oferentów RODO

Nr przetargu:   21/2018
Termin składania ofert:   nie dotyczy
Nazwa:   Dostawa leków - 3 przetarg
Opis:  

IWUZ + załączniki

załącznik 3 Wykaz leków

odpowiedzi

wynik postępowania

Nr przetargu:   40/2018
Termin składania ofert:   14.06.2018
Nazwa:   Materiały medyczne do podaży żywienia dojelitowego
Opis:  

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Nr przetargu:   31_2018
Termin składania ofert:   15.06.2018 r.
Nazwa:   Dostawa myjek - dezynfektorów w ilości łącznej 17 sztuk
Opis:  

ogłoszenie  zmiana ogłoszenia

SIWZ  formularz ofert+oswiadczenia

zal.2_projekt umowy

załącznik 5, załącznik 6

załącznik 7

odpowiedz_1

informacja o wniesieniu odwołania+kopia odwoł.

Nr przetargu:   42/2018
Termin składania ofert:   19.06.2018 zmiana na 03.07.2018
Nazwa:   Wykonanie tablic informacyjno/pamiątkowych dla projektu pn.: Podniesienie funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w celu dostosowania do aktualnych trendów demograficzno-epidemiologicznych
Opis:  

IWUZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 tablica wzór

Załącznik nr 3 projekt umowy

Wynik postępowania

Nr przetargu:   41/2018
Termin składania ofert:   20.06.2018 r.
Nazwa:   Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: Podniesienie funkcjonalności Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w celu dostosowania do aktualnych trendów demograficzno-epidemiologicznych - pakiet nr 4.
Opis:  

Ogłoszenie

SIWZ  załącznik _6 proj.umowy

formularz ofert+oświadczenia

Plik skompresowany: Proj.bud._ STWiORB_zestwaw.robót

odpowiedź 1

 

Nr przetargu:   43/2018
Termin składania ofert:   03.07.2018
Nazwa:   dostawy jednorazowych drenów łączących
Opis:  

Istotne Warunki Udzielenia Zamówienia

Wyjaśnienia treści IWUZ

Nr przetargu:   44_2018 zamówienie o wartości poniżej 30000 euro
Termin składania ofert:   19.06.2018
Nazwa:   Dostawa produktów spożywczych i wód mineralnych
Opis:  

IWUZ+załączniki

Nr przetargu:   46/2018
Termin składania ofert:   28.06.2018 r.
ZOBACZ ARCHIWUM PRZETARGÓW
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl