W ramach umowy z NFZ Szpital realizuje bezpłatne badania kolonoskopowe dla osób w wieku 50-65 lat oraz 40–49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Kwalifikacja do programu odbywa się na podstawie Ankiety. Zgłoszenie do programu można dokonać osobiście, telefonicznie pod nr 18 35 53 396 lub mailowo: endoskopia@szpital.gorlice.pl

Print Friendly, PDF & Email