Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Joanna Grabowska
telefon (18) 20-26-110
e-mail rodo@szpital.gorlice.pl