Pion Logistyki

Zastępca Dyrektora ds. Logistyki
mgr inż. Józef Biernat
telefon (18) 35-53-494
e-mail jozef.biernat@szpital.gorlice.pl
Sekretariat
telefon (18) 35-53-486
e-mail dt@szpital.gorlice.pl

Dział Żywienia
tel.: (18) 35-53-456
Sekcja Umów, Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel.: (18) 35-53-317, (18) 35-53-364, (18) 35-53-281,
Z
aopatrzenie tel.: (18) 35-53-281
Dział Obsługi i Utrzymania Infrastruktury
tel.: (18) 35-53-496
Dział Energetyki i Aparatury Medycznej
tel.: (18) 35-53-500
Dział Transportu Sanitarnego
tel.: (18) 20-26-126
Stanowisko ds. OC
tel.: (18) 35-53-537
Stanowisko ds. p.pożarowych
tel.: (18) 35-53-317
Stanowisko ds. remontów i inwestycji
tel.: (18) 35-53-496
Stanowisko ds. dokumentacji
tel.: (18) 35-53-486