Administracja

Pion Logistyki

Dyrektor Szpitala zarządza i kieruje Szpitalem Specjalistycznym. Funkcję tę pełni przy pomocy wyspecjalizowanych podległych Mu bezpośrednio służb oraz poprzez Zastępców Dyrektora, którzy zarządzają i kierują pionami lecznictwa i logistyki.

Pion Logistyczny podlega Zastępcy Dyrektora ds. Logistyki, którego funkcję pełni:

mgr inż. Józef Biernat

1) Dział Żywienia,
2) Sekcja Umów, Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych,
3) Dział Obsługi i Utrzymania Infrastruktury,
4) Dział Energetyki i Aparatury Medycznej,
5) Dział Transportu Sanitarnego.
6) Stanowiska samodzielne:
a) stanowisko ds. OC,
b) stanowisko ds. p.pożarowych,
c) stanowisko ds. remontów i inwestycji,
d) stanowisko ds. dokumentacji.