Pion Logistyki

Zastępca Dyrektora ds. Logistyki
mgr inż. Józef Biernat
telefon (18) 35-53-494
e-mail jozef.biernat@szpital.gorlice.pl

    Sekcja Umów, Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
    tel.: (18) 35-53-317