Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik Pielęgniarka Koordynująca
mgr piel. Barbara Wojnar

piel. Barbara Karp
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
telefon: (18) 35-53-558 telefon: (18) 35-53-568