Oddział

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej