Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem Położna Koordynująca
dr n. med. Borys Welz
specjalista ginekolog-położnik
mgr położn. Katarzyna Węgrzyńska

telefon: (18) 35-53-431 telefon: (18) 35-53-321
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
lek. Dorota Kurdzielewicz
specjalista ginekolog-położnik


telefon: (18) 35-53-430