Towarzystwo Inżynierii Medycznej

STOWARZYSZENIE

INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

TOWARZYSTWO INŻYNIERII MEDYCZNEJ SIMP

Działające przy szpitalu Specjalistycznum im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach