Oddział Psychiatrii

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
lek. Piotr Zalitacz
specjalista psychiatra
mgr piel. Ewa Rąpała

telefon: (18) 35-53-344 telefon: (18) 35-53-346
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
lek. Małgorzata Pruchnicka-Bukowska
specjalista psychiatra


telefon: (18) 35-53-345

Oddział psychiatryczny