Zakłady Szpitalne

Zakłady

W tutejszym Szpitalu działają zakłady: Rehabilitacji leczniczej, Opiekuńczo Leczniczy, diagnostyli laboratoryjnej z laboratoriami oraz Zakład diagnostyki obrazowej z pracowniami.

Zakład rehabilitacji leczniczej

Zakład opiekuńczo leczniczy

Zakład diagnostyki obrazowej z pracowniami

Zakład diagnostyki laboratoryjnej z laboratoriami