Oddział

ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ