Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci

Kierownik Oddziału Zastępca Kierownika Oddziału
mgr Marek Plato
fizjoterapeuta
mgr Magdalena Martyka-Łaś
fizjoterapeuta
telefon: (18) 35-53-540 telefon: (18) 35-53-541
e-mail: rehdzienna@szpital.gorlice.pl e-mail: rehdzienna@szpital.gorlice.pl