Szkoła Rodzenia

Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzone są przez doświadczone położne zatrudnione w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym naszego Szpitala.

Adres

ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
Budynek Pogotowia Ratunkowego

(18) 35-53-432

Kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia możliwy jest pod podanym wyżej nr telefonu w godzinach prowadzonej edukacji.

16.30 – 18.30

Serdecznie zapraszamy do Szkoły Rodzenia w każdą roboczą środę i w czwartek w godzinach podanych wyżej.

Szkoła rodzenia w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach

Galeria

Szkoły Rodzenia