Szkoła Rodzenia

Adres

ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
Budynek Główny Szpitala

tel.: (18) 35-53-432

W sprawie informacji ze Szkoły Rodzenia można uzyskać pod nr tel.: 18 35 53 320 (sala porodowa).

16.30 – 18.30

Serdecznie zapraszamy do Szkoły Rodzenia w każdą roboczą środę i w czwartek w godzinach podanych wyżej.

Lokalizacja ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
Budynek Główny Szpitala (budynek A)
Sala Konferencyjna
telefon (18) 35-53-320 dyż. położnych (sala porodowa)
(18) 35-53-321 Położna Koordynująca Oddziału Ginekologiczno - Położniczego
(dni robocze w godz. 12.00 - 14.00)
e-mail szkolarodzenia@szpital.gorlice.pl

Serdecznie zapraszamy rodziców spodziewających się dziecka, do Szkoły Rodzenia działającej przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym
im. H. Klimontowicza w Gorlicach.
Zajęcia odbywają się w sali konferencyjnej, w budynku głównym Szpitala w każdą środę i czwartek (do wyboru jeden dzień) w godzinach od 16.30 do 18.30.

Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzą doświadczone położne, pracujące w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym naszego szpitala:
• położna Joanna Worytko – mgr położnictwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, certyfikowany doradca laktacyjny,
• położna Anna Węgrzyn.
Nadzór nad Szkołą Rodzenia sprawuje lek. Dorota Kurdzielewicz – specjalista ginekolog-położnik.

Aktywny udział w zajęciach zapewnia:
• ciężarnej – znajomość techniki oddychania oraz pozycji wertykalnych ułatwiających poród i innych możliwości relaksu podczas akcji porodowej;
zapoznanie z topografią oddziału, gdyż wycieczka do szpitala na Trakt Porodowy jest obowiązkowym punktem programu zajęć w Szkole Rodzenia,
• rodzicom – przyswojenie niezbędnej wiedzę na temat ciąży, porodu i połogu oraz najczęściej występujących patologii i problemów; przygotowanie do porodu
od momentu wystąpienia skurczów przepowiadających, poprzez okresy porodu po opiekę nad noworodkiem. .

Zajęcia są bezpłatne dla pacjentek zadeklarowanych do POZ w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach oraz dla pacjentek deklarujących
odbycie porodu w gorlickim szpitalu.
Odpłatność dla pacjentek nie korzystających z opieki POZ wynosi 50 zł za zajęcia – zgodnie z Cennikiem: Cennik usług medycznych.

Zapraszamy przyszłych rodziców do udziału w zajęciach Szkoły Rodzenia; jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania – zachęcamy do kontaktu telefonicznego
lub drogą elektroniczną: e-mail.: szkolarodzenia@szpital.gorlice.pl
Bieżące informacje i wydarzenia ze Szkoły Rodzenia znajdują się na Facebook-u, zapraszamy do odwiedzin i „polubień”.

Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzone są przez doświadczone położne zatrudnione w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym naszego Szpitala.

SZKOŁA RODZENIA

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców spodziewających się dziecka, do Szkoły Rodzenia działającej przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21.

Zajęcia odbywają się w każdą środę i czwartek (do wyboru jeden dzień)
od godziny 16:30 do 18:30

Telefony:
tel.: (18)-35-53-320 – sala porodowa –  aktywny cały dzień

Zajęcia w Szkole Rodzenia odbywają się w nowej Sali Konferencyjnej (obok kuchni szpitalnej).

Dla pacjentek zapisanych do POZ w szpitalu – zajęcia są bezpłatne oraz dla Pacjentek deklarujących odbycie porodu na sali porodowej w gorlickim Szpitalu. Pacjentki nie korzystające z opieki POZ płacą 20 zł. za zajęcia(zgodnie z cennikiem szpitalnym).

W Szkole Rodzenia przygotowujemy przyszłych rodziców do najważniejszego i najpiękniejszego wydarzenia w ich życiu – narodzin ich dziecka- realizując tym samym  Rozporządzenie Ministra Zdrowia , dotyczące kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną.

Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzą doświadczone, odpowiednio przeszkolone położne , pracujące na co dzień w oddziale ginekologiczno-położniczym naszego szpitala:

  • położna Joanna Worytko – mgr położnictwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego,certyfikowany doradca laktacyjny
  • położna Anna Węgrzyn
  • położna Iwona Pawłowska– mgr położnictwa , specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Bieżące informacje i wydarzenia ze Szkoły Rodzenia znajdują się na Facebook-u-  zapraszamy do odwiedzin i „polubień”.

W OKRESIE ZAKAŻENIA CORONAVIRUSEM SZKOŁA PROWADZI RÓWNIEŻ ZAJĘCIA ON-LINE – ZAPRASZAMY