Oddział medycyny paliatywnej

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
lek. Jolanta Malinowska-Pietrachowicz
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej
mgr piel. Katarzyna Michalik-Rotko
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
telefon: (18) 35-53-... telefon: (18) 35-53-...

Oddział medycyny paliatywnej