Oddział Dziecięcy

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
lek. Aneta Kordyl-Nowak
specjalista pediatrii
mgr piel. Małgorzata Rewiś
specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
telefon: (18) 35-53-410 telefon: (18) 35-53-536

Oddział Dziecięcy