Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
z Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
lek. Andrzej Łapiński
specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
mgr piel. Beata Szura

telefon: (18) 35-53-461 telefon: (18) 35-53-468
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
lek. Marcin Marszałek
specjalista chirurgii ogólnej


telefon: (18) 35-53-470

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYM ORAZ PODODDZIAŁEM CHIRURGII DZIECIĘCEJ