ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ Z PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYM ORAZ PODODDZIAŁEM CHIRURGII DZIECIĘCEJ