Oddział Okulistyczny

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
dr n. med. Piotr Rusek
specjalista chorób oczu
lic. piel. Zofia Sarkowicz
specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
telefon: (18) 35-53-426 telefon: (18) 35-53-425
Zastępca Lekarz Kierującego Oddziałem
lek. Marcin Marszałek
specjalista chirurgii ogólnej


telefon: (18) 35-53-470

Oddział Okulistyczny