Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach zaprasza do …

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach zaprasza do …

W ramach umowy z NFZ Szpital realizuje bezpłatne badania kolonoskopowe …

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach zaprasza do …

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach zaprasza do …

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach zaprasza do …