Historia Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Początki naszego Szpitala sięgają 1899 r., kiedy to 3 sierpnia Szpital miejski został oddany do użytku. Jego fundatorem był Henryk Klimontowicza – oficer z czasów Powstania Styczniowego 1863 r., urodzony w 1836 r. w miejscowości Lebiodka na Litwie. Z zawodu inżynier drogowy, pełnił w Gorlicach funkcję inżyniera dróg krajowych. Był to człowiek wielkiego serca – umierając w 1886 roku testamentem swym zapisał cały swój majątek w wysokości 10 tysięcy złotych reńskich na rzecz budowy Szpitala w Gorlicach.

Szpital ten został wybudowany w rekordowo krótkim czasie, bo kamień węgielny pod budowę Szpitala został poświęcony w dniu 17 maja 1898 roku, a budowa Szpitala została zakończona w grudniu tego samego roku. 7 grudnia 1898 roku Rada Powiatu w Gorlicach odstąpiła nowo wybudowany budynek na własność Szpitala.
Prawie tyle samo czasu trzeba było na urządzenie Szpitala i staranie o obsadę kadrową tak, że dopiero 3 sierpnia 1899 roku nastąpiło jego oficjalne otwarcie.

Jako jednostka służby zdrowia jesteśmy powołani do wykonywania działalności statutowej jaką jest ochrona zdrowia i życia.

Zapewniamy także szeroki wachlarz usług w zakresie rehabilitacji, badań endoskopowych oraz diagnostyki rtg, usg i laboratorium.

Szpital w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje świadczenia w niżej wymienionych zakresach:
1. Leczenie szpitalne,
2. Chemioterapa,
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,
4. Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne,
5. Opieka paliatywna i hospicyjna – Oddział Medycyny Paliatywnej,
6. Rehabilitacja lecznicza,
7. Leczenie psychiatryczne i uzależnień,
8. Leczenie stomatologiczne,
9. Nocna i Świąteczna Opieka zdrowotna,
10. Ratownictwo Medyczne,
11. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
12. Podstawowa Opieka Zdrowotna.