Oddział Internistyczno-Geriatryczny

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
lek. Tomasz Płatek
internista, specjalista geriatrii
mgr piel. Ewa Krzysztoń
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego
telefon: (18) 35-53-334 telefon: (18) 35-53-333
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
lek. Bogusław Lenard
specjalista chorób wewnętrznych


telefon: (18) 35-53-336

Oddział Internistyczno-Geriatryczny