Regulamin Organizacyjny Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach