Konkursy

Oferenci uczestniczący w postępowaniach konkursowych, których aktualne dokumenty znajdują się u Udzielającego Zamówienie mogą dołączyć do oferty stosowne oświadczenie bez konieczności załączania wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje.