Dział Organizacji i Nadzoru

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru
Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
mgr Beata Stępień
telefon (18) 35-53-502
e-mail szpital@szpital.gorlice.pl

    Rozliczenia świadczeń medycznych, kontraktowanie świadczeń, umowy w zakresie podwykonawstwa
    tel.: (18) 35-53-504
    Statystyka medyczna, sprawy organizacyjne, umowy kontraktowe
    tel.: (18) 35-53-363