Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach jest świadczenie usług medycznych na jak  najwyższym poziomie oraz ciągłe ich doskonalenie tak, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby i oczekiwania Pacjentów.

Misja Naszego Szpitala brzmi:

Twoje zdrowie - Naszym celem

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 1. Dbałość o zapewnienie Pacjentom poczucia bezpieczeństwa i wysokiej jakości świadczeń w procesie diagnostyczno-leczniczym i rehabilitacji.
 2. Otoczenie Pacjenta fachową, troskliwą, etyczną opieką, z poszanowaniem praw i istotnych dla Pacjenta wartości.
 3. Analizę potrzeb i oczekiwań hospitalizowanych w Szpitalu Pacjentów poprzez systematyczne badanie doświadczeń i opinii Pacjentów i i ich bliskich w odniesieniu do jakości świadczonych usług zdrowotnych.
 4. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionego personelu.
 5. Zapewnienie pracownikom optymalnych warunków pracy.
 6. Poszerzanie zakresu i poziomu świadczonych usług, realizowanych procesów.
 7. Poszukiwanie dodatkowych zródeł finansowania pochodzących z programów strukturalnych.
 8. Modernizację posiadanej infrastruktury oraz wyposażenie Szpitala w nowoczesną, wysokiej klasy aparaturę medyczną.
 9. Aktywne włączanie się wszystkich pracowników do prac nad utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością, w szczególności w oparciu o wymogi standardów akredytacyjnych, stosowanie bezpiecznych i efektywnych procedur postępowania, warunkujących wysoki poziom świadczonych usług medycznych, poczucie komfortu i bezpieczeństwa Pacjentów.

  Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach jest świadoma odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości.

  Deklaruje zaangażownie w systematyczne doskonalenie, promowanie kultury organizacyjnej ukierunkowanej na skuteczność i bezpieczeństwo opieki, zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.
  Wszystkich pracowników czyni odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w procesie poprawy efektywności i bezpieczeństwa realizowanych świadczeń.