Polityka Jakości

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
mgr Małgorzata Mąka
telefon (18) 35-53-404
e-mail szpital@szpital.gorlice.pl

Misja Naszego Szpitala:

Twoje zdrowie - Naszym celem