Motto Naszego Szpitala

Twoje zdrowie Naszym celem

Nadrzędnym celem Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach jest świadczenie usług medycznych w zakresie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej i pomocy doraźnej na jak najwyższym poziomie jakości oraz ciągłe ich doskonalenie tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby i oczekiwania naszych Pacjentów.
Politykę jakości realizujemy poprzez
  • 1. Otoczenie pacjenta fachową i troskliwą opieką na najwyższym poziomie
  • 3. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu.
  • 5. Promocję zdrowia oraz szerzenie wiedzy o zdrowiu w ramach szeroko pojętej działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
  • 7. Modernizację posiadanej infrastruktury.
  • 9. Aktywne włączanie się wszystkich pracowników do prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Sysytemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008, poprzez wypracowanie bezpiecznych i efektywnych procedur postępowania, gwarantujących wysoki poziom świadczonych usług medycznych, poczucie komfortu i bezpieczeństwa naszych Pacjentów.
  • 2. Przestrzeganie Praw Pacjenta i monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń
  • 4. Poszerzanie zakresu świadczonych usług.
  • 6. Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania pochodzących z programów strukturalnych.
  • 8. Dbałość o wyposażenie Szpitala w nowoczesną, wysokiej klasy aparaturę medyczną.