Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Kierownik Laboratorium
mgr Elżbieta Grodecka
Specjalista mikrobiologii medycznej
telefon (18) 35-53-327
e-mail mikrobiologia@szpital.gorlice.pl
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach realizuje świadczenia w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Miejsca udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

1. Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach; ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice (Budynek Główny, parter, w sąsiedztwie Poradni POZ) 2. ADMA Specjalistyczne Gabinety Lekarskie; ul. Grunwaldzka 38, 33-330 Grybów Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego,
 • całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują:
 • porady lekarskie udzielane doraźnie w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia (w szczególności sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą),
 • świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,
 • świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
Porady realizowane są:
 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach uzasadnionych).
Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać w razie:
 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,
 • zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej,
 • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką,
 • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.
Pacjentowi przysługuje:
 • porada lekarska,
 • zabiegi pielęgniarskie, np. zastrzyki,
 • zwolnienie lekarskie, jeżeli występują wskazania medyczne,
 • e-recepty na potrzebne leki.
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:
 • wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stale leki w związku z chorobą przewlekłą,
 • zaświadczenia o stanie zdrowia.