Oddział Onkologii

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
lek. Zofia Szara
specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista chorób wewnętrznych
mgr piel. Beata Włosek
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
telefon: (18) 35-53-351 telefon: (18) 35-53-350

ODDZIAŁ ONKOLOGICZNY