Oddział Rehabilitacji Leczniczej,
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
lek. Wiesława Warchał
specjalista rehabilitacji medycznej
mgr piel. Agnieszka Wacek-Rzepiela
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego
telefon: (18) 35-53-347 telefon: (18) 35-53-349

ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ