Oddział Dzienny Psychiatryczny

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
lek. Anna Marchut
specjalista psychiatra
mgr piel. Wioletta Kosińska
specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
telefon: (18) 35-53-524 telefon: (18) 35-53-524
e-mail: psychdzienna@szpital.gorlice.pl e-mail: psychdzienna@szpital.gorlice.pl