Skargi i wnioski

Pacjent, którego zdaniem prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone ma możliwość złożenia skargi lub wniosku. Interwencje można zgłaszać telefonicznie, listownie, osobiście lub e-mailem do:

 • Lekarza Kierującego Oddziałem/ Kierownika Komórki Organizacyjnej lub
  Z-cy Dyrektora ds. Medycznych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 • Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta działającego w tut. Szpitalu: Beata Stępień
  osobiście: pon.-pt. w godz. 7.30.00 – 12.00 (budynek główny, poziom 0)
  tel.: (18) 35-53-502; e-mail:
  szpital@szpital.gorlice.pl

 • Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego: Maciej Zieliński (dla pacjentów Oddziału Psychiatrii tut. Szpitala) drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 13:00 – 17:00 (budynek Starego Szpitala, piętro I) tel.:  664-083-310, e-mail: m.zielinski@rpp.gov.pl 
  https://www.gov.pl/web/rpp/wojewodztwo-malopolskie

 • Rzecznika Praw Pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta – w zakresie przestrzegania praw pacjenta www.rpp.gov.pl
  ul. Młynarska 46, 01 – 171 Warszawa, bezpłatna infolinia: 0-800-190-590
  tel.: (22) 532-82-50; fax. (22) 532-82-30; e-mail:
  kancelaria@rpp.gov.pl

 • Działu Skarg i Wniosków przy Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ
  www.nfz.gov.pl/o-nfz/skargi-i-wnioski/

ul. Batorego 24, 31 – 135 Kraków
tel.: (12) 298-84-04; fax. (12) 298-83-20; e-mail:
dsiw@nfz-krakow.pl

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy:

 • Okręgowej Izbie Lekarskiej – w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej biuro@oilkrakow.org.pl
  ul. Kordylewskiego 11 (VI piętro), 31 – 542 Kraków
  tel.: (12) 619-17-17, (12) 619-17-25, (12) 619-17-29; email:
  biuro@oilkrakow.org.pl

 • Nowosądeckiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej http://bip.noipip.iap.pl/

ul. Zygmuntowska 17/3
33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 443 78 83; e-mail:
noipip@wp.pl

 • Krajowej Izbie Fizjoterapeutów

Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Fizjoterapeutów
dr hab. Wojciech Kiebzak
Pl. Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

tel.: (22) 230-20-21
e-mail: biuro@kif.info.pl lub
angelika.nowak@kif.info.pl

https://kif.info.pl/

 • Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie
  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – w zakresie ustalenia czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne

www.malopolska.uw.gov.pl
ul. Ujastek 1 (budynek „S”) pok. 1-6, 31-752 Kraków
tel.: (12) 448-10-22 (sekretariat); fax. (12) 448-10-01
email: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl

Jeśli pacjent doznał krzywdy lub uszczerbku na zdrowiu, może zwrócić się do sądu cywilnego lub gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie miało związek z czynem karalnym ma prawo złożyć zawiadomienie do prokuratury.