Skargi i wnioski

Pacjent, którego zdaniem prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone ma możliwość złożenia skargi lub wniosku.
Interwencje można zgłaszać telefonicznie, listownie, osobiście lub e-mailem do:
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy:
Jeśli pacjent doznał krzywdy lub uszczerbku na zdrowiu, może zwrócić się do sądu cywilnego lub gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie miało związek z czynem karalnym ma prawo złożyć zawiadomienie do prokuratury.
Kierownik Pracowni
Lek. Wiesława Goździewicz - Przybyłowicz
Specjalista neurolog (licencja EEG 39/l)telefon: (18) 35-53-311
e-mail: ...........@szpital.gorlice.pl