Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego
im. H. Klimontowicza
w Gorlicach

Marian Świerz - Szpital Gorlice

Dyrektor

mgr inż. Marian Świerz

Sekretariat

Anna Sarkowicz

Zastępca Dyrektora
ds. medycznych

lek. med. Jolanta Malinowska-Pietrachowicz

Sekretariat

Anna Sarkowicz

Dyrektor do spraw logistyki Szpitala specjalistycznego w Gorlicach - Józef Biernat

Zastępca Dyrektora
ds. logistyki

mgr inż. Józef Biernat

Sekretariat

Sabina Stępień

Główny księgowy Szpitala specjalistycznego w Gorlicach - Zbigniew Mierzwiński

Główny
księgowy

mgr Zbigniew Mierzwiński

Szpital Specjalistyczny w Gorlicach - Krzysztof Kosiba

Naczelny Pielęgniarz

mgr Krzysztof Kosiba