Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Marian Świerz - Szpital Gorlice

Dyrektor

mgr inż. Marian Świerz

Sekretariat

Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych

lek. med. Jolanta Malinowska-Pietrachowicz

Sekretariat

Zastępca Dyrektora
ds. Logistyki

mgr inż. Józef Biernat

Sekretariat

Główny
Księgowy

mgr Zbigniew Mierzwiński

Naczelny Pielęgniarz

mgr Krzysztof Kosiba