Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
lek. Katarzyna Polińska - Szewczyk
specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lic. piel. Ewa Belczyk
specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
telefon: (18) 35-53-460 telefon: (18) 35-53-298
Zastępca Lekarz Kierującego Oddziałem
...
...


telefon: (18) 35-53-...

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

operation-540598_640