Zamówienia publiczne

Postępowania
aktualne

.Sprzęt medyczny jednorazowego użytku anestezjologiczny

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
26_2023 Dostawy 2023-04-21 08:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Załącznik nr 2 zadanie nr 4 po zmianie treści
 9. Wyjaśnienia treści SWZ
 10. Kwoty przeznaczone na realizację
 11. Informacja_z_otwarcia_ofert
 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawa aparatu USG dla Poradni Ortopedycznej.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
32/2023 Dostawy 2023-05-19 10:00
 1. IWUZ_podpisane
 2. Formularz_ofet.+proj.umowy
 3. Załącznik_3_parametry_wymagane
 4. Wynik_Postępowania


Dostawa leków

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
01_2023 Dostawy 2023-02-16 09:00
 1. 01_2023_Ogłoszenie_TED
 2. 2023_01_SWZ
 3. Załącznik_2_formularz_asort.cen._2023
 4. Projekt_umowy_2023
 5. Odpowiedzi_1
 6. Odpowiedzi_2
 7. Odpowiedzi_3
 8. Kwoty przeznaczone na realizację
 9. Informacja_z_otwarcia_ofert
 10. Wykaz ofert  adresy dostawców
 11. Informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych
 12. 01_2023_Wynik_przetargu
 13. t2023_01_punktacja_ofert
 14. 2023_01_ceny_ofert


Dostawa leków – II postepowanie

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
19/2023 Dostawy 2023-03-16 10:00
 1. IWUZ+załączniki_edyt
 2. załącznik_3_formularz_asort_zmien
 3. IWUZ_leki_II_post._skan
 4. Wynik_Postepowania


Dostawa nici chirurgicznych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
34/2023 Dostawy 2023-05-19 09:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. SWZ+proj.umowy
 3. Oświadczenia_Wykonawcy
 4. Załącznik_2_formularz_asort_cenowy
 5. Odpowiedzi_zmiany_SWZ
 6. Kwoty przeznaczone na realizację
 7. Informacja_z_otwarcia_ofert
 8. Wynik_postępowania


Dostawa odczynników do oznaczeń biochemiczno-immunologicznych wraz z dzierżawą analizatorów

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
16/2023 Dostawy 2023-04-06 09:00
 1. Ogłoszenie_zamówienia_TED
 2. Zmiana_ogłoszenia_TED
 3. 2023_16_SWZ
 4. 2023_16_form.+oswiadcz.+JEDZ
 5. Załącznik_4_formularz_asort.cenowy
 6. Załącznik_5_ parametry_wymagane_systemu
 7. Załącznik_6_Parametry_wymag.analizatorów
 8. Zalacznik_7_Parametry oceniane
 9. Zalacznik_8_Projekt_istotnych.post.umowy
 10. Odpowiedzi+zmiany_SWZ
 11. Kwota przeznaczona na realizację
 12. Informacja_z_otwarcia_ofert
 13. Wynik_postępowania

 

 Dostawa preparatów wiskoelastycznych dla O. Okulistycznego

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
28/2023 Dostawy 2023-05-05 10:00
 1. IWUZ_podpisane
 2. IWUZ+załączniki
 3. zalacznik_3
 4. formularz_cen
 5. Odpowiedzi+zm._IWUZ
 6. Wynik_postępowania


Dostawa warzyw i owoców

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
24/2023 Dostawy 2023-04-21 09:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SWZ.
 3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy.
 4. Załącznik nr 2 – Interaktywny formularz ofertowy udostępniony na platformie e-Zamówienia.
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wstępne.
 6. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej.
 8. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.
 9. Informacja z otwarcia ofert.
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Integracja posiadanego i eksploatowanego systemu informatycznego HIS, LIS, EDM oraz RIS-PACS z Platformą Regionalna w ramach projektu: „Małopolski System Informacji Medycznej

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
23/2023 Usługi 2023-05-16 09:00
 1. Odpowiedzi+załączniki+SWZ po zmianieOgłoszenie_BZP
 2. 2023_23_SWZ
 3. Zal 2_proj.umowy
 4. Zal. 3_3A_oswiadczenia
 5. Zał. nr 4
 6. Zał. nr 5
 7. Zał. nr 7
 8. Zalacznik_6_opis_MSIM_integracja
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
 11. Odpowiedzi+załączniki+SWZ po zmianie
 12. Zmiana_terminu na_05.05.2023
 13. Zmiana_terminu_na_12.05.2023
 14. Zmiana_SWZ_11.05.2023
 15. Zmiana_ogloszenia_BZP_11.05.2023
 16. Kwota przeznaczona na realizację
 17. Informacja_z_otwarcia_ofert
 18. Wynik_Postepowania


Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach – II przetarg.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
31/2023 Roboty budowlane 2023-05-10 10:00
 1. 2023_31_SWZ
 2. Ogłoszenie_BZP
 3. oświadczenia_Wykonawcy
 4. Załącznik_2_ projekt_umowy
 5. Załącznik_4_Program Funkcjonalno Użytkowy
 6. Załącznik_5_PFU_Rysunek
 7. Kwota przeznaczona na realizację
 8. Informacja_z_otwarcia_ofert
 9. Wynik_Postepowania


Obsługa handlowa sklepu spożywczego działającego w systemie franczyzny wraz z przystąpieniem do sieci handlowej

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
29/2023 Usługi 2023-05-05 10:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. SWZ
 3. Formularz_ofertowy_załączniki_1
 4. Oswiadczenia_wykonawcy
 5. Załącznik_2_ projekt_istotnych_postanowień_umowy
 6. Kwota przeznaczona na realizację
 7. Unieważnienie_przetargu


Usługi sprzątania i dezynfekcji Szpitala

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
105/2022 Usługi 2023-01-04 10:00
 1. Ogłoszenie_TED
 2. Zmiana_ogłosz.TED
 3. 2022_105_SWZ_zm_.08.12.2022
 4. Formularz_ofert.+oswiadczenia
 5. Form.cenowy_tabela_znien.23.12.22.
 6. zalacznik_4_projekt_umowy_zmien.23.12.2022
 7. zalacznik_2_3_
 8. zalacznik_8_aktualny
 9. zalacznik_10_11
 10. Informacja_o_odwołaniu
 11. Odwołanie
 12. Odpowiedź_na_odwołanie+zm_SWZ
 13. Zalacznik_12_ORGANIZACJA CZASU PRACY!
 14. Zalacznik_13_Zestawienie_powierzchni_sprzątanie
 15. Zalacznik_14_RZUTY_budynki_szpitala
 16. Zalacznik_15-Wymagania_dot_preparatów.
 17. Odpowiedzi_1
 18. Postanowienie_KIO_umorz.odwołania
 19. Odpowiedzi_2
 20. Odpowiedzi_3+zm.SWZ
 21. zarzadzenie_2022 Liczba łóżek w oddziałach szpitalnych
 22. Zmiana_SWZ_termin_realizacji
 23. Kwota przeznaczona na realizację
 24. Zestawienie_ofert
 25. Uniewaznienie_wyboru_oferty_zx_dn.02.02.23
 26. Ponowny_wybor_oferty


Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w przedmiocie zamówienia: Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
22/2023 Roboty budowlane 2023-04-20 10:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. 2023_22_SWZ
 3. formularz_ofertowy +oświadczenia
 4. Załącznik_2_ projekt_umowy
 5. Załącznik_4_Program Funkcjonalno Użytkowy
 6. Załącznik_5_PFU_Rysunek
 7. Kwota przeznaczona na realizację
 8. Informacja z otwarcia ofert
 9. Informacja z otwarcia ofert (po zmianie treści)
 10. Unieważnienie_postępowania