Zamówienia publiczne

Plan zamówień publicznych na 2023 r.

,Dostawa materiałów jednorazowych do wykonywania badań laboratoryjnych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
89/2023 Dostawy 5 grudnia 2023 09:00
 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ.
 3. Formularz asortymentowo-cenowy
 4. Załącznik 3 – Oświadczenie wstępne
 5. Załącznik 4 – Projekt umowy
 6. Załącznik 5 – Wymagania techniczne
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


‘Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
90_2023 Dostawy 5 grudnia 2023 08:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo- cenowy
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Dostawa łóżek szpitalnych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
84/2023 Dostawy 28 listopada 2023 09:00
 1. Ogłoszenie_zamówienia_TED
 2. 2023_84_SWZ
 3. JEDZ+oswiadczenia_wykonawcy
 4. Formularz asortymentowo-cenowy
 5. Projekt_umowy
 6. Załącznik_4_5_parametry
 7. Odpowiedzi_1
 8. Odpowiedzi_2
 9. Kwota przeznaczona na realizację
 10. Informacja z otwarcia ofert


Dostawa materiałów opatrunkowych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
82/2023 Dostawy 7 listopada 2023 09:00
 1. Ogłoszenie_o_zamówieniu_BZP
 2. Zmiana_Ogłoszenia_BZP
 3. 2023_82_SWZ
 4. Załącznik_2_formularz_asort._cenowy
 5. Projekt_umowy
 6. Załącznik_3_oswiadczenia
 7. Odpowiedzi_1
 8. Odpowiedzi_2
 9. Kwoty_przeznaczone
 10. Informacja_z_otwarcia_ofert
 11. Ogłoszenie o wyborze oferty.
 12. Wykaz_cen_punktacja_ofert


Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w przedmiocie zamówienia: Remont i modernizacja Oddziału Intrenistyczno-endokrynologicznego oraz Oddziału Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
88/2023 Roboty budowlane 14 grudnia 2023 08:00
 1. Ogłoszenie_zamówienia_BZP
 2. 2023_88_SWZ
 3. Załącznik_2_ projekt_umowy
 4. Załącznik_3_6_7_8_9_oświadczenia_Wykonawcy
 5. Załącznik_4_Program Funkcjonalno Użytkowy
 6. Załącznik_5_PFU_rysunek
 7. Zalącznik_10_formularz elementów wynagrodz ryczałt.