Zamówienia publiczne

Postępowania
aktualne

DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU B WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
14/2021 Dostawy 6 kwietnia 2021 10:00
 1. SWZ+załączniki
 2. miniPortal -Szczegóły postępowania
 3. Instrukcja miniPortal
 4. Odpowiedzi na pytania 1
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin składania ofert
 6. SWZ+załączniki – po zmianie
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
ZP 09/2021 Dostawy 25 marca 2021 10:00
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. JEDZ
 4. Formularz ofertowy
 5. Formularz asortymentowo-cenowy
 6. Kwota przeznaczona realizację
 7. Ceny ofert z otwarcia
 8. Wynik postępowania


Dostawa kombinezonów ochronnych jednorazowego użytku oraz ochraniaczy na obuwie.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
22/2021 Dostawy 26 kwietnia 2021 10:00
 1. 2021_22_ogloszenie
 2. zmiana ogłoszenia
 3. 2021_22_SWZ_kombinezony_ochronne
 4. 2021_22_SWZ_kombinezony_ochronne_zmien
 5. 2021_22_formularze_ofert
 6. 2021_22_zał.4_formularz_asort.zmieniony
 7. 2021_22_zal.5_GK
 8. 2021_22_odpowiedzi+zm.SWZ
 9. odpowiedz_2
 10. Kwoty przeznaczone na realizację
 11. Informacja z otwarcia
 12. 2021_22_wynik_przetargu


Dostawa leków

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
01/2021 Dostawy 12 lutego 2021 09:00
 1. Ogloszenie TED
 2. SIWZ
 3. Instrukcja miniPortal
 4. Formularz ofert.+JEDZ+oswiadczenia_zm.
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 4 – po zmianie
 7. Załącznik nr 5 – Projekt Umowy
 8. Zadanie 20 zmien.
 9. Odpowiedzi na pytania – 1
 10. Odpowiedzi na pytania – 2
 11. Zbiorcze zestawienie ofert
 12. 2021_01_wynik
 13. 2021_01_ceny_ofert
 14. 2021_01_punktacja_ofert
 15. wynik_ponown_zad.80


Dostawa mleka, śmietany i produktów mleczarskich

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
11/2021 Dostawy 18 marca 2021 09:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ+załączniki
 3. miniPortal -Szczegóły postępowania
 4. Instrukcja miniPortal
 5. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Wynik postępowania


Dostawa nici chirurgicznych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
25/2021 Dostawy 11 maja 2021 10:00

2021_25_ogłoszenie

2021_25_SWZ_nici

2021_25_formularz

2021_25_załącznik_2_wykaz

OdpowiedziDostawa pieczywa

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
12/2021 Dostawy 19 marca 2021 09:00
 1. IWUZ + załączniki
 2. Wynik postępowania


Dostawa preparatów do uzupełniania ubytków kości przy wykonywaniu zabiegów ortopedycznych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
16_2021 Dostawy 1 kwietnia 2021 09:00

2021_16_IWUZ

2021_16_zalacznik_3

2021_16_wynikDostawa rękawic medycznych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
06/2021 Dostawy 1 marca 2021 10:00
 1. Ogłoszenie
 2. ID postępowania
 3. 2021_06_SWZ
 4. 2021_06_formularz_JEDZ
 5. 2021_06_zał.1.formularz ofertowy
 6. 2021_06_zał.2_formularz_asort_cenowy
 7. 2021_06_odpowiedzi
 8. 2021_06_zał.2_for_asort_cenowy_po zmianie2
 9. 2021_06_zał.2_for_asort_cenowy_po zmianie II
 10. Kwota przeznaczona realizację zamówienia
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Wynik postępowania


Dostawa warzyw i owoców

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
23/2021 Dostawy 28 kwietnia 2021 09:00
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ – Dostawa warzyw i owoców
 3. miniPortal -Szczegóły postępowania
 4. Instrukcja miniPortal
 5. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dostawa zbiornika tlenu o pojemności 20700 kg

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
7 maja 2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAdostawy odzieży medycznej jednorazowego użytku

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
17/2021 Dostawy 13 kwietnia 2021 10:00
 1. ID postępowania:
 2. Ogłoszenie
 3. SWZ
 4. Załącznik nr 2
 5. Oświadczenie zał. 3, 4
 6. Wyjaśnienia treści SWZ
 7. Wyjaśnienia treści SWZ nr 2
 8. Wyjaśnienia treści SWZ nr 3
 9. Zmiana ogłoszenia _termin składania ofert
 10. Wyjaśnienia treści SWZ nr 4
 11. Kwoty przeznaczone na realizację
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Wynik postępowania


Sprzęt medyczny jednorazowego użytku anestezjologiczny

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
26_2021 Dostawy 11 maja 2021 10:00
 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja Warunków
 3. Załącznik 2
 4. Oświadczenie art. 125 ust.1
 5. ID postępowania
 6. Odpowiedzi 1
 7. Odpowiedzi 2


Zaprojektowanie i wykonanie remontu części elewacji Szpitala wraz z wykonaniem zadaszenia i remontu schodów od strony dziedzińca.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
24/2021 Roboty budowlane 30 kwietnia 2021 09:00

2021_24_IWUZ

projekt_umowy

formularz_ofert.

PFU

R1 MAPA

R2 RZUT SCHODÓW

R3 elewacja północno-wschodnia

R4 elewacja północno-zachodnia