Zamówienia publiczne

Postępowania
aktualne

.Materiały medyczne do podaży żywienia do jelitowego, osprzęt do terapii nerko zastępczej

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
46_2022 Dostawy 2022-05-27 09:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Zalącznik nr 2


.Sprzęt medyczny jednorazowego użytku anestezjologiczny

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
38_2022 Dostawy 2022-04-22 10:00
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 2
 4. Wyjaśnienia treści SWZ
 5. Kwoty przeznaczone na realizację
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Wynik postępowania
 8. Wynik postepowania zad nr 6


Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
44/2022 Dostawy 2022-06-08 10:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy
 5. Załącznik nr 3 – Formularz JEDZ
 6. Załącznik nr 4 – Projekt umowy
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie – grupa kapitałowa
 8. Link do postępowania – miniPortal


Dostawa leków

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
01/2022 Dostawy 2022-02-16 10:00
 1. Ogłoszenie_TED
 2. 2022_01_SWZ
 3. 2021_01_form.+oswiadcz.+JEDZ
 4. Załącznik_4
 5. 2021_01_zal.5
 6. Odpowiedzi+zm.SWZ_1
 7. odpowiedź_2
 8. odpowiedź_3
 9. Załącznik_4_zmieniony
 10. Kwoty przeznaczone na realizację
 11. Wykaz ofert
 12. 2022_01_ceny_ofert
 13. Wykaz ofert dodatk._zad.62
 14. wynik przetargu
 15. 2022_01_punktacja ofert


Dostawa leków – II przetarg.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
25/2022 Dostawy 2022-03-21 10:00
 1. ogłoszenie_BZP
 2. 2022_25_SWZ
 3. formularz+oswiadcz
 4. odpowiedzi_zmiany_SWZ
 5. odpowiedz
 6. odpowiedz_3
 7. zmiana ogłoszenia
 8. załącznik_2_formularz_asort_zmien.
 9. Kwota przeznaczona na realizację
 10. zestawienie ofert
 11. wynik postępowania


Dostawa leków onkologicznych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
43/2022 Dostawy 2022-05-30 10:00
 1. Ogłoszenie_TED
 2. 2022_43_SWZ
 3. 2022_43_form.+oswiadcz.+JEDZ
 4. załącznik 2_formularz asort._cenowy
 5. 2022_43_zal.4_proj.umowy
 6. odpowiedzi_1

 Dostawa nici chirurgicznych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
37/2022 Dostawy 2022-05-13 10:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. SWZ_nici
 3. 2022_37_formularz+oswiadczenia
 4. załącznik_2_formularz_asort_zmien.
 5. odpowiedzi_1
 6. odpowiedz_2
 7. odpowiedzi_3
 8. zmiana_ogłosz_BZP
 9. Kwoty przeznaczone na realizację
 10. Zestawienie ofert otwartych
 11. wynik przetargu


Dostawa warzyw i owoców

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
35/2022 Dostawy 2022-04-15 09:00

Ogłoszenie_BZP

SWZ+załączniki – Dostawa warzyw i owoców

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

Ranking ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRemont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Budynku Pionu Logistyki Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
18/2022 Roboty budowlane 2022-03-21 10:00
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Zał nr 1, 3, 5, 6, 7, 12
 4. Zał nr 2 – Zakres rzeczowy inwestycji
 5. Zał nr 4 – Umowa
 6. Zał. nr 8 – Elementy zagospodarowania
 7. Zał nr 9 – SCHEMAT WYMIANY OKIEN I DRZWI
 8. Zał nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 9. Zał nr 11 – Przedmiar robót
 10. Link do postępowania: miniPortal
 11. Instrukcja miniPortal
 12. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Rozszerzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach o wyniki badań laboratoryjnych i opisy badań radiologicznych wraz z wdrożeniem modułu Zdarzenia Medyczne wraz z aktualizacją EDM do najnowszej wersji

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
49/2021 Usługi 2021-09-10 09:00
 1. IWUZ + załączniki
 2. ogloszenie_65361
 3. Wynik postępowania


Sprzedaż aparatów RTG

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
34/2022 Sprzedaż śr. trwałego 2022-04-13 09:00
 1. Ogłoszenie
 2. Formularz ofertowy
 3. Polymobil Typ 10
 4. SIMPLY HP 15
 5. Informacja z otwarcia ofert


Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej Szpitala

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
11/2022 Roboty budowlane 2022-02-22 10:00
 1. ogłoszenie_BZP
 2. 2022_11_SWZ
 3. formularz_ofertowy +oświadczenia
 4. Umowa projekt
 5. Zakres_rzeczowy_zalacznik_4
 6. Zakres_rzeczowy_rysunek_zal.5
 7. Kwoty przeznaczone na realizację
 8. Zestawienie ofert otwartych
 9. wynik przetargu


Wykonywanie usług pralicznych wraz z użyczeniem pościeli

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
42/2022 Usługi 2022-05-30 10:00
 1. Ogłoszenie_TED
 2. 2022_42_SWZ
 3. Projekt umowy
 4. formularz_ofert.+JEDZ+oswiadcz.
 5. odpowiedzi_1