Zamówienia publiczne

Postępowania
aktualne

_Dostawa i wdrożenie oprogramowania monitorującego

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
120/2022 Dostawy 2022-11-18 10:00
 1. IWUZ + załączniki
 2. Wynik postępowania


.Remont elewacji budynku głównego Szpitala Etap III – segment Bloku Operacyjnego oraz Kuchni

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
48_2022 Roboty budowlane 2022-06-10 09:00
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Program Funkcjonalno-użytkowy
 4. schemat ETAP III
 5. Umowa projekt_załącznik nr 7
 6. Unieważnienie postępowania


.Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
119_2022 Dostawy 2022-12-05 08:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ + załączniki
 3. Załącznik nr _2
 4. Wyjaśnienia treści SWZ
 5. Załącznik nr 4 po zmianie treści
 6. Załącznik nr 2 zadanie nr 5 po zmianie
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Kwoty przeznaczone na realizację
 9. Informacja_z_otwarcia_ofert
 10. Wynik postępowania


.Sprzęt medyczny jednorazowego użytku anestezjologiczny

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
38_2022 Dostawy 2022-04-22 10:00
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 2
 4. Wyjaśnienia treści SWZ
 5. Kwoty przeznaczone na realizację
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Wynik postępowania
 8. Wynik postepowania zad nr 6


***Dostawa oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, szkoleń dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
125/2022 Dostawy 2022-12-01 10:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Siem
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – Szkolenia
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – Oswiadczenia-wykonawcy z art 125 ust 1
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art 125 ust. 5
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy
 10. Załącznik nr 8 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych ososbowych
 11. Załącznik nr 9 do SWZ – Oswiadczenia-wykonawcy z art 117 ust 4
 12. Link do postępowania – miniPortal
 13. Kwota-przeznaczona-na-realizacje-zamowienia
 14. Informacja z otwarcia ofert
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


**Dostawa umundurowania dla pracowników Zespołu Ratownictwa Medycznego

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
123/2022 Dostawy 2022-11-25 10:00
 1. IWUZ + załączniki
 2. IWUZ + załączniki – po zmianie
 3. Wynik postępowania


*Dostawa oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, usługa audytu bezpieczeństwa systemów IT, szkoleń oraz opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
110/2022 Dostawy 2022-11-03 10:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – Siem
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – Monitoring
 5. Załącznik nr 3 do SWZ – Audyt
 6. Załącznik nr 4 do SWZ – Szkolenia
 7. Załącznik nr 5 do SWZ – Dokumentacja
 8. Załącznik nr 6 do SWZ – Formularz ofertowy
 9. Załącznik nr 7 do SWZ – Oswiadczenia-wykonawcy z art 125 ust 1
 10. Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art 125 ust. 5
 11. Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór umowy
 12. Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych ososbowych
 13. Załącznik nr 11 do SWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów
 14. Załącznik nr 12 do SWZ – Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia – Pakiet nr 3
 15. Załącznik nr 13 do SWZ – Oswiadczenia-wykonawcy z art 117 ust 4
 16. Instrukcja miniPortal
 17. Link do postępowania – miniPortal
 18. Odpowiedzi na pytania
 19. Odpowiedzi na pytania 2
 20. Ogłoszenie o zamówieniu – po zmianie
 21. SWZ – po zmianie
 22. Ogłoszenie o zamówieniu – po zmianie 2
 23. Kwota przeznaczona na realizację zamowienia
 24. Informacja z otwarcia ofert
 25. Unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu/części nr 2
 26. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 27. Unieważnienie postępowania – Pakiet nr 1, 4, 5


*Dostawa urządzeń i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
95/2022 Dostawy 2022-10-05 10:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik Nr 1 do SWZ – Pakiet nr 1
 4. Załącznik Nr 2 do SWZ – Pakiet nr 2
 5. Załącznik Nr 3 do SWZ – Pakiet nr 3
 6. Załącznik Nr 4 do SWZ – Formularz ofertowy
 7. Załącznik Nr 5 do SWZ – Oswiadczenia-wykonawcy z art 125 ust 1
 8. Załącznik Nr 6 do SWZ – Oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art 125 ust. 5
 9. Załącznik Nr 7 do SWZ – Wzór umowy
 10. Załącznik Nr 8 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych ososbowych wzór
 11. Załącznik Nr 9 do SWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów
 12. Link do postępowania zamieszczonego na miniPortal-u
 13. Instrukcje miniPortal
 14. Kwota-przeznaczona-na-realizacje-zamowienia
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


#ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
71/2021 Usługi 2021-10-25 09:00
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ+załączniki – Odpady
 3. Instrukcja miniPortal
 4. Link do ogłoszenia – miniportal
 5. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dostawa gazów medycznych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
129/2022 Dostawy 2022-12-09 09:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. Zmiana_ogłoszenia_BZP
 3. SWZ
 4. formularz+oswiadczenia
 5. Zalacznik_2_formularz_asort._cenowy
 6. Zalacznik_2_formularz_asort._cenowy_zmieniony
 7. proj.umowy_zmieniony
 8. Odpowiedzi_1_+zm._SWZ
 9. Kwota przeznaczona na realizację
 10. zestawienie ofert
 11. Wynik_postepowania


Dostawa leków

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
01_2023 Dostawy 2023-02-16 09:00
 1. 01_2023_Ogłoszenie_TED
 2. 2023_01_SWZ
 3. Załącznik_2_formularz_asort.cen._2023
 4. Projekt_umowy_2023
 5. Odpowiedzi_1
 6. Odpowiedzi_2


Dostawa materiałów jednorazowych do wykonywania badań laboratoryjnych.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
117/2022 Dostawy 2022-12-01 09:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SWZ.
 3. Załącznik 1 – Formularz asortymentowo – cenowy.
 4. Załącznik 2 – Formularz ofertowy – interaktywny formularz udostępniony na platformie e-Zamówienia.
 5. Załącznik 3 – Oświadczenie wstępne.
 6. Załącznik 4 – Projekt umowy.
 7. Załącznik 5 – Wymagania techniczne.
 8. Załącznik 6 – Tabela parametrów podlegających ocenie dla Części I.
 9. Załącznik 7 – Oświadczenie o grupie kapitałowej.
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.
 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.
 13. Wyjaśnienia treści SWZ.
 14. Załącznik 1 – Zmieniony Formularz asortymentowo – cenowy.
 15. Załącznik 4 – Poprawiony projekt umowy.
 16. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.
 17. Informacja z otwarcia ofert.
 18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Dostawa materiałów opatrunkowych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
115/2022 Dostawy 2022-11-18 10:00
 1. Odłoszenie_BZP
 2. Zmiana_ogloszenia_BZP
 3. 2022_115_SWZ+proj.umowy
 4. zZałącznik_3_5_oswiadcz
 5. Formularz asortymentowo-cenowy
 6. odpowiedzi_1+zm._SWZ
 7. Odpowiedzi_2
 8. Odpowiedzi_3
 9. Kwota przeznaczona na realizację
 10. Informacja_z_otwarcia_ofert
 11. Wynik_postepowania
 12. Punktacja_ofert


Dostawa materiałów roboczych do wykonywania operacji zaćmy i witrektomii wraz z dzierżawą fakoemulsyfikatora.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
124/2022 Dostawy 2022-12-30 09:00
 1. Ogłoszenie_TED
 2. 2022_124_SWZ
 3. Formularz_ofert.+oswiadcz.+JEDZ
 4. Załącznik_2_Formularz asortymentowo-cenowy
 5. Załącznik_4_Projekt umowy
 6. Załącznik_5_Parametry_techniczne_fako+laser
 7. Odpowiedz_1
 8. Kwota przeznaczona na realizację
 9. Zestawienie_ofert
 10. Wynik_postępowania


Dostawa produktów spożywczych i wód mineralnych.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
128/2022 Dostawy 2022-12-20 09:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SWZ.
 3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy.
 4. Załącznik nr 2 – Interaktywny formularz ofertowy udostępniony na platformie e-Zamówienia.
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wstępne.
 6. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej.
 8. Wyjaśnienia treści SWZ
 9. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.
 10. Informacja z otwarcia ofert.
 11. Wynik Postępowania.


Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
10/2022 Dostawy 2022-02-17 10:00
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ + załączniki
 3. Link do postępowania – miniPortal
 4. Instrukcja miniPortal
 5. Odpowiedzi + SWZ + załączniki – po zmianie
 6. Kwota przeznaczona na realizacje zamowienia
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dostawa sprzętu medycznego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
54/2022 Dostawy 2022-06-29 10:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. 2022_54_SWZ+proj.umowy
 3. formularz+oswiadczenia
 4. Załącznik_2-2_aparat_rzut.minut.serca
 5. Załącznik_2-1_sterylizatory_zmien.
 6. Zmiana_ogłoszenia.BZP
 7. Odpowiedzi_2+zm.SWZ
 8. Kwota przeznaczona na realizację
 9. Zestawienie ofert otwartych
 10. Wynik_postępowania


Dostawa środków dezynfekcyjnych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
132/2022 Dostawy 2022-12-19 10:00
 1. Ogłoszenie_o_zamowieniu_BZP
 2. SWZ
 3. formularz+oswiadcz
 4. Umowa_projekt
 5. Załącznik 2 Formularz asortymentowy_popr.
 6. Odpowiedzi_1
 7. Odpowiedzi_2
 8. Odpowiedzi_3
 9. Kwota przeznaczona na realizację
 10. Zestawienie_ofert
 11. Wynik_postepowania
 12. Punktacja_ofert


Dostawa warzyw i owoców.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
127/2022 Dostawy 2022-12-22 09:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SWZ.
 3. Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy.
 4. Załącznik nr 2 – Interaktywny formularz ofertowy udostępniony na platformie e-Zamówienia.
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wstępne.
 6. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej.
 8. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.
 9. Informacja z otwarcia ofert.
 10. wynik postępowania.


Dostawa zestawu aparatów USG w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
61/2022 Dostawy 2022-07-08 10:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. 2022_61_SWZ+proj.umowy
 3. Formularz+oswiadczenia
 4. Załącznik nr 2-1
 5. Załącznik nr 2-2
 6. Kwota przeznaczona na realizację
 7. Zestawienie_ofert_otwartych
 8. Wynik_postepowania


Rozszerzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach o wyniki badań laboratoryjnych i opisy badań radiologicznych wraz z wdrożeniem modułu Zdarzenia Medyczne wraz z aktualizacją EDM do najnowszej wersji

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
49/2021 Usługi 2021-09-10 09:00
 1. IWUZ + załączniki
 2. ogloszenie_65361
 3. Wynik postępowania


Usługi sprzątania i dezynfekcji Szpitala

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
105/2022 Usługi 2023-01-04 10:00
 1. Ogłoszenie_TED
 2. Zmiana_ogłosz.TED
 3. 2022_105_SWZ_zm_.08.12.2022
 4. Formularz_ofert.+oswiadczenia
 5. Form.cenowy_tabela_znien.23.12.22.
 6. zalacznik_4_projekt_umowy_zmien.23.12.2022
 7. zalacznik_2_3_
 8. zalacznik_8_aktualny
 9. zalacznik_10_11
 10. Informacja_o_odwołaniu
 11. Odwołanie
 12. Odpowiedź_na_odwołanie+zm_SWZ
 13. Zalacznik_12_ORGANIZACJA CZASU PRACY!
 14. Zalacznik_13_Zestawienie_powierzchni_sprzątanie
 15. Zalacznik_14_RZUTY_budynki_szpitala
 16. Zalacznik_15-Wymagania_dot_preparatów.
 17. Odpowiedzi_1
 18. Postanowienie_KIO_umorz.odwołania
 19. Odpowiedzi_2
 20. Odpowiedzi_3+zm.SWZ
 21. zarzadzenie_2022 Liczba łóżek w oddziałach szpitalnych
 22. Zmiana_SWZ_termin_realizacji
 23. Kwota przeznaczona na realizację
 24. Zestawienie ofert
 25. Wynik_przetargu


Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej Szpitala

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
11/2022 Roboty budowlane 2022-02-22 10:00
 1. ogłoszenie_BZP
 2. 2022_11_SWZ
 3. formularz_ofertowy +oświadczenia
 4. Umowa projekt
 5. Zakres_rzeczowy_zalacznik_4
 6. Zakres_rzeczowy_rysunek_zal.5
 7. Kwoty przeznaczone na realizację
 8. Zestawienie ofert otwartych
 9. wynik przetargu


Zakup dwóch samochodów osobowych typu SUV.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
122/2022 Dostawy 2022-11-29 09:00
 1. SWZ.
 2. Załącznik nr 1 – Tabela parametrów technicznych.
 3. Załącznik nr 2 – Interaktywny formularz ofertowy udostępniony na platformie e-Zamówienia.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wstępne.
 5. Załącznik nr 4 – Projekt umowy.
 6. Załącznik nr 5- Oświadczenie o grupie kapitałowej.
 7. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.
 8. Informacja z otwarcia ofert.
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.