Zamówienia publiczne

Sekcja Umów, Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Kierownik tel.: (18) 35-53-317,
Biuro zamówień publicznych (18) 35-53-364, (18) 35-53-281,
Zaopatrzenie tel.: (18) 35-53-281
e-mail: bzp@szpital.gorlice.pl

Zamawiający informuje, iż wszystkie postepowania o wartości przekraczającej 130 tys. netto zamieszczane są na stronie internetowej: ezamowienia.gov.pl

,Dostawa materiałów jednorazowych do wykonywania badań laboratoryjnych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
89/2023 Dostawy 6 grudnia 2023 09:00
 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ.
 3. Formularz asortymentowo-cenowy
 4. Załącznik 3 – Oświadczenie wstępne
 5. Załącznik 4 – Projekt umowy
 6. Załącznik 5 – Wymagania techniczne
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Wyjaśnienie treści SWZ
 9. Nowy zmieniony Formularz asortymentowo-cenowy
 10. Nowy zmieniony Projekt Umowy
 11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
 12. Wyjaśnienia treści SWZ.2 z dn. 1.12.2023
 13. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
 14. Informacja_z_otwarcia_ofert
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


; Sprzęt medyczny jednorazowego użytku – II postępowanie

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
98_2023 Dostawy 22 grudnia 2023 08:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu (5)
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo- cenowy
 4. Odpowiedzi na pytania
 5. Zmiana treści SWZ
 6. Kwoty przeznaczone na realizację
 7. Informacja_z_otwarcia_ofert_2_
 8. Wynik postępowania


‘Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
90_2023 Dostawy 5 grudnia 2023 08:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo- cenowy
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Wyjaśnienia treści SWZ
 6. Wyjaśnienia treści SWZ nr 2
 7. Kwoty przeznaczone na realizację
 8. Informacja_z_otwarcia_ofert(2)
 9. Wynik postępowania
 10. Unieważnienie postępowania zad 1 i 3


„Dostawa preparatu do uzupełniana ubytków kości przy wykonywaniu zabiegów ortopedycznych.”

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
32/2024 Dostawy 26 kwietnia 2024 09:00

IWUZ podpis.

IWUZ + załączniki edytowalne

Zał. nr 3 Formularz asortyment.-cenowy.

Wynik postępowania* Dostawa preparatów wiskoelastycznych dla Oddziału Okulistycznego

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
33/2024 Dostawy 29 kwietnia 2024 09:00
 1. IWUZ + Załączniki
 2. Wyjaśnienia treści IWUZ
 3. Załącznik nr 2 – po zmianach
 4. Wyjaśnienia treści IWUZ II
 5. Wynik postępowania


Dostawa gazów medycznych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
91/2023 Dostawy 15 grudnia 2023 09:00

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ 91

3. Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

4. Zał. nr 2 – Interaktywny Formularz cenowy udostępniony na portalu e-Zamówienia

5.Zał. nr 3 -Wzór oświadczenia wstępnego

6. Zał. nr 4 – projekt umowy

7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8. Nowy zmieniony Formularz asortymentowo-cenowy

9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

10. Wyjaśnienia treści SWZ

11. Kwota przeznaczona na realizację

12. Informacja_z_otwarcia_ofert

13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDostawa łóżek szpitalnych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
84/2023 Dostawy 28 listopada 2023 09:00
 1. Ogłoszenie_zamówienia_TED
 2. 2023_84_SWZ
 3. JEDZ+oswiadczenia_wykonawcy
 4. Formularz asortymentowo-cenowy
 5. Projekt_umowy
 6. Załącznik_4_5_parametry
 7. Odpowiedzi_1
 8. Odpowiedzi_2
 9. Kwota przeznaczona na realizację
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Wynik_przetargu


Dostawa materiałów opatrunkowych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
82/2023 Dostawy 7 listopada 2023 09:00
 1. Ogłoszenie_o_zamówieniu_BZP
 2. Zmiana_Ogłoszenia_BZP
 3. 2023_82_SWZ
 4. Załącznik_2_formularz_asort._cenowy
 5. Projekt_umowy
 6. Załącznik_3_oswiadczenia
 7. Odpowiedzi_1
 8. Odpowiedzi_2
 9. Kwoty_przeznaczone
 10. Informacja_z_otwarcia_ofert
 11. Ogłoszenie o wyborze oferty.
 12. Wykaz_cen_punktacja_ofert


Dostawa produktów spożywczych i wód mineralnych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
97/2023 Dostawy 27 grudnia 2023 10:00
 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ_ 97.2023
 3. Formularz asortymentowo-cenowy
 4. Zał. nr 2 – Interaktywny formularz ofertowy – dostępny z platformie e-Zamówienia
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wstępne
 6. Załącznik nr 4 – Projekt umowy
 7. Wyjasnienia treści SWZ.
 8. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
 9. Informacja_z_otwarcia_ofert
 10. Unieważnienie częśći III      -Zawiadomienie o unieważnieniu części III – wody mineralne.
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 


Dostawa środków dezynfekcyjnych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
94/2023 Dostawy 19 grudnia 2023 09:00
 1. Ogłoszenie_zamówienia_BZP
 2. SWZ
 3. Załącznik 2 Formularz asortymentowy
 4. załącznik_3_oswiadczenia_Wykonawcy
 5. Umowa_dostawy_projekt
 6. umowa usługi_zad.9
 7. Odpowiedzi_1
 8. Załącznik 2 Formularz asortymentowy_zmieniony
 9. Odpowiedź_2
 10. Odpowiedzi_3
 11. Kwoty przeznaczone na realizację
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Wynik_postępowania


Dostawa środków dezynfekcyjnych II postepowanie.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
102/2023 Dostawy 29 grudnia 2023 10:00
 1. IWUZ
 2. IWUZ+załączniki
 3. Umowa_dostawy_projekt
 4. Załącznik 3 Formularz asortymentowy
 5. Wynik_postępowania


Dostawa warzyw i owoców

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
96/2023 Dostawy 21 grudnia 2023 08:00

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2.SWZ – 96

3.Zał. nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

4.  Zał. nr 2 – Formularz ofertowy – Interaktywny formularz udostępniony na Platformie e-Zamówienia

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wstępne

6. Załącznik nr 4 – Projekt umowy

7.  Załącznik nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

8.Wyjaśnienie treści SWZ

9.Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.

10. Informacja z otwarcia ofert.

11. Wynik postępowania

 Dostawa wód mineralnych – II postępowanie

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
02/2024 Dostawy 15 stycznia 2024 09:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ_ 02.2024

Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wstępne

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.

Informacja_z_otwarcia_ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty

 

 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w przedmiocie zamówienia: Remont i modernizacja Oddziału Intrenistyczno-endokrynologicznego oraz Oddziału Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
88/2023 Roboty budowlane 18 grudnia 2023 08:00
 1. Ogłoszenie_zamówienia_BZP
 2. Zmiana ogłoszenia
 3. Zmiana ogłoszenia 2
 4. 2023_88_SWZ
 5. Załącznik_2_ projekt_umowy
 6. Załącznik_3_6_7_8_9_oświadczenia_Wykonawcy
 7. Załącznik_4_Program Funkcjonalno Użytkowy
 8. Załącznik_5_PFU_rysunek
 9. Zalącznik_10_formularz elementów wynagrodz ryczałt.
 10. Odpowiedz_1_zm.SWZ
 11. Odpowiedzi_2
 12. Zmiana_SWZ
 13. Kwota przeznaczona na realizację.
 14. Informacja z otwarcia ofert
 15. Wynik_postępowania