Zamówienia publiczne

Postępowania
aktualne

_Pieluchy dla niemowląt i pieluchomajtki

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
82_2022 Dostawy 2022-09-02 09:30
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ + załącznik
 3. Załącznik nr 2
 4. Odpowiedzi_na_zapytania
 5. Kwoty przeznaczone na realizację
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Wynik postępowania


.Rękawice medyczne

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
89_2022 Dostawy 2022-09-26 09:30
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ + załączniki
 3. Formularz_asortymentowo-cenowy
 4. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
 5. Wyjaśnienia treści SWZ
 6. Załącznik nr 2 zad 3. po zmianie
 7. Kwota przeznaczona realizację zamówienia
 8. Ceny ofert z otwarcia


*Aparat EEG z holterem EEG oraz Dwupłytowy posturograf

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
75_2022 Dostawy 2022-08-11 09:30
 1. Ogłoszenie o zamówieniu (2)
 2. SWZ + załączniki
 3. Załącznik nr 2
 4. załącznik nr 2a
 5. Kwota przeznaczona realizację
 6. Zestawienie_ofert
 7. Wynik_postepowania


*Dostawa urządzeń i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
95/2022 Dostawy 2022-10-05 10:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik Nr 1 do SWZ – Pakiet nr 1
 4. Załącznik Nr 2 do SWZ – Pakiet nr 2
 5. Załącznik Nr 3 do SWZ – Pakiet nr 3
 6. Załącznik Nr 4 do SWZ – Formularz ofertowy
 7. Załącznik Nr 5 do SWZ – Oswiadczenia-wykonawcy z art 125 ust 1
 8. Załącznik Nr 6 do SWZ – Oświadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby z art 125 ust. 5
 9. Załącznik Nr 7 do SWZ – Wzór umowy
 10. Załącznik Nr 8 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych ososbowych wzór
 11. Załącznik Nr 9 do SWZ – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów
 12. Link do postępowania zamieszczonego na miniPortal-u
 13. Instrukcje miniPortal


DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
68/2022 Dostawy 2022-08-04 10:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ+załączniki
 3. Załącznik nr 1 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 4. Link do postępowania – miniPortal
 5. Odpowiedzi na pytania
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. SWZ+załączniki – po zmianie
 8. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
 9. Informacja z otwarcia ofert
 10. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dostawa cieplarek i lamp UV dla Pracowni Mikrobiologicznej w celu przeciwdziałania COVID-19

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
74/2022 Dostawy 2022-10-06 10:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. 2022_74_SWZ+proj.umowy
 3. formularz+oswiadczenia
 4. załącznik_2_1_cieplarki
 5. Zalacznik_2_2_lampa_bakteriobójcza


Dostawa drewna opałowego dla kotłowni szpitalnej

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
65/2022 Dostawy 2022-09-01 10:00
 1. Ogłoszenie_TED
 2. 2022_65_SWZ
 3. formularz_ofert.+oswiadczenia
 4. projekt umowy
 5. Załącznik_2_JEDZ
 6. Kwoty przeznaczone na realizację
 7. Zestawienie_ofert
 8. Wynik przetargu


Dostawa i montaż systemu parkingowego

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
67/2022 Dostawy 2022-08-01 09:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SWZ.
 3. Zał.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 4. Zał.2. Schemat koncepcyjny systemu parkingowego.
 5. Zał.3. Parametry wymagane i oceniane szlabanów.
 6. Zał.4. Formularz ofertowy.
 7. Zał.5. Projekt umowy.
 8. Zał.6. Oświadczenia.
 9. Link do miniportalu.
 10. ogłoszenie o zmianie.
 11. SWZ po zmianie.
 12. Link do miniportalu.
 13. Kwota przeznaczona na realizacje zamówienia
 14. Informacja z otwarcia ofert
 15. Wynik postępowania


Dostawa mleka, śmietany i produktów mleczarskich.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
85/2022 Dostawy 2022-09-20 09:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SWZ + Załączniki.
 3. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.
 4. Informacja z otwarcia ofert.
 5. Wynik postępowania.


Dostawa odczynników i materiałów oraz dzierżawa sprzetu do wykonywania oznaczeń w technice ELISA oraz Immunoblot .

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
66/2022 Dostawy 2022-08-23 10:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. 2022_66_SWZ
 3. formularz+oswiadcz
 4. Projekt_umowy
 5. Załącznik_6_param_wym
 6. Zal.7_formularz_asort._cen
 7. Zal.8_Parametry oceniane
 8. odpowiedzi_1
 9. odpowiedzi_2
 10. Kwoty przeznaczone na realizację
 11. Zestawienie ofert
 12. Wynik_postepowania


Dostawa sprzętu medycznego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
54/2022 Dostawy 2022-06-29 10:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. 2022_54_SWZ+proj.umowy
 3. formularz+oswiadczenia
 4. Załącznik_2-2_aparat_rzut.minut.serca
 5. Załącznik_2-1_sterylizatory_zmien.
 6. Zmiana_ogłoszenia.BZP
 7. Odpowiedzi_2+zm.SWZ
 8. Kwota przeznaczona na realizację
 9. Zestawienie ofert otwartych
 10. Wynik_postępowania


Dostawa urządzeń medycznych w celu przeciwdziałania COVID-19.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
80/2022 Dostawy 2022-09-05 10:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. Zmiana_ogloszenia_BZP
 3. 2022_80_SWZ+proj.umowy
 4. formularz+oswiadczenia
 5. Zalacznik_2_1_myjka_parowa
 6. Zalacznik_2_2_lampa_bakterioojcza_zmieniony
 7. Załącznik_2_3_chłodnia_lab..
 8. Zalacznik_2_4_diatermia
 9. Zzalacznik_2_5_pulsoksymetr_zmieniony
 10. odpowiedzi_1
 11. Odpowiedzi_2+zm.SWZ
 12. Odpowiedź_3
 13. Odpowiedź_4
 14. Odpowiedzi_5
 15. Odpowiedzi_6
 16. Kwota przeznaczona na realizację
 17. Zestawienie ofert otwartych_05.09.2022
 18. 2022_80_Wynik_postepowania


Dostawa warzyw i owoców

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
64/2022 Dostawy 2022-08-16 09:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SWZ+Załączniki.
 3. Link do miniportalu.
 4. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
 5. Ranking ofert
 6. Wynik postępowania


Dostawa zestawu aparatów USG w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3.

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
61/2022 Dostawy 2022-07-08 10:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. 2022_61_SWZ+proj.umowy
 3. Formularz+oswiadczenia
 4. Załącznik nr 2-1
 5. Załącznik nr 2-2
 6. Kwota przeznaczona na realizację
 7. Zestawienie_ofert_otwartych
 8. Wynik_postepowania


Konserwacja urządzeń dźwigowych

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
84/2022 Usługi 2022-09-02 10:00
 1. 2022_84_SWZ
 2. 2022_84_IWUZ+zalaczniki_edyt.
 3. Wynik_postępowania


MIĘSA ORAZ PRODUKTÓW MIĘSNO-WĘDLINIARSKICH WIEPRZOWYCH, WOŁOWYCH I DROBIOWYCH

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
63/2022 Dostawy 2022-08-19 10:00
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ + załączniki
 3. Zał. nr 8 – Środki komunikacji elektronicznej
 4. Zał. nr 9 – Opis sposobu przygotowania i składania oferty
 5. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
 6. Ranking ofert
 7. Wynik postępowania


Rozszerzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach o wyniki badań laboratoryjnych i opisy badań radiologicznych wraz z wdrożeniem modułu Zdarzenia Medyczne wraz z aktualizacją EDM do najnowszej wersji

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
49/2021 Usługi 2021-09-10 09:00
 1. IWUZ + załączniki
 2. ogloszenie_65361
 3. Wynik postępowania


Wykonanie utwardzenia powierzchni działek Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w sąsiedztwie budynku Starego Szpitala, pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego

Numer postępowania Rodzaj zamówienia Termin składania ofert Godzina
73/2022 Roboty budowlane 2022-08-19 10:00
 1. Ogłoszenie_BZP
 2. 2022_73_SWZ
 3. formularz_ofertowy +oświadczenia
 4. Umowa projekt
 5. Załącznik_4_projekt_cz.opisowa
 6. Załącznik_5_projekt_rysunek
 7. Przedmiar_robót
 8. Kwoty przeznaczone na realizację
 9. Zestawienie_ofert
 10. Wynik_postępowania