Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
lek. Adrian Nowak
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
mgr piel. Beata Jerzak
specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
telefon: (18) 35-53-405 telefon: (18) 35-53-481

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu