Oddział Noworodków i Wcześniaków

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
lek. Ewa Kaczmarczyk
specjalista neonatolog, pediatra
mgr piel. Lucyna Czaja
specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
telefon: (18) 35-53-357 telefon: (18) 35-53-356
Zastępca Lekarz Kierującego Oddziałem
lek. Marcin Marszałek
specjalista chirurgii ogólnej


telefon: (18) 35-53-470

Oddział noworodków
i wcześniaków