Dane kontaktowe

 • NIP: 738-17-94-844
 • Nr Konta: 80 1540 1115 2013 6094 3533 0001

Formularz kontaktowy  Lokalizacja poszczególnych Oddziałów
  w budynkach Szpitala

  Budynek - A

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA

  PARTER:
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Endoskopii
 • Izba Przyjęć Planowych
 • Rejestracja
 • Bar – BISTRO

  1 PIĘTRO:
 • Oddział Dziecięcy
 • Oddział Onkologii
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

  2 PIĘTRO:
 • Oddział Internistyczno-Endokrynologiczny
  (na czas remontu przeniesiony do budynku Starego Szpitala - Piętro II)
 • Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
  (na czas remontu przeniesiony do budynku Starego Szpitala - Piętro II)
 • Pracownie:
  Tomografii Komputerowej, RTG, USG, Densytometrii

 • 3 PIĘTRO:
 • Oddział Okulistyczny, Pracownia Angiografii i OCT
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  4 PIĘTRO:
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Noworodków i Wcześniaków

  5 PIĘTRO:
 • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
 • Pracownie:
  EEG, EMG
 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej

 • Budynek - B

  PRZYSZPITALNA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

  PARTER:
 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Chorób zakaźnych dla dzieci i młodzieży
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Geriatryczna
 • Poradnia Ginekologiczno-połóżnicza
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Neurologiczna Dla Dorosłych
 • Poradnia Medycyny pracy
 • Poradnia Okulistyczna
 • 1 PIĘTRO:
 • Poradnia Okulistyczna Przy Oddziale Okulistyki
 • Poradnia Onkologii I Chemioterapii
 • Poradnia Ortodontyczna
 • Poradnia Patologii I Rozwoju Noworodka
 • Poradnia Psychologiczna dla dorosłych
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży
 • Poradnia Pulmonologiczna
 • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Skórno-wenerologiczna
 • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
 • Poradnia Chirurgii urazowo ortopedycznej dla dorosłych
 • Poradnia Chirurgii urazowo ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Budynek - C

  BUDYNEK STAREGO SZPITALA

  PARTER:
 • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

  1 PIĘTRO:
 • Oddział Psychiatrii
 • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

  2 PIĘTRO:
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem zgłoszeniowo-koordynacyjnym
 • Zespół Leczenia Środowiskowego
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci
 • Oddział Internistyczno-Endokrynologiczny (na czas remontu przeniesiony do budynku Starego Szpitala - Piętro II)
 • Oddział Internistyczno-Kardiologiczny (na czas remontu przeniesiony do budynku Starego Szpitala - Piętro II)
 • Budynek - D

  CENTRUM OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

  PRZYZIEMIE:
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  PARTER:
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  WYSOKI PARTER:
 • Oddział Internistyczno-Geriatryczny

  1 PIĘTRO:
 • Oddział Internistyczno-Geriatryczny

  2 PIĘTRO:
 • Oddział Medycyny Paliatywnej
 • Budynek - F

  BUDYNEK PIONU LOGISTYKI

 • Z-ca Dyrektora ds. Logistyki
 • Dział obsługi i utrzymania infrastruktury
 • Dział energetyki i aparatury medycznej
 • Sekcja umów, zaopatrzenia i zamówień publicznych
 • Stanowisko ds. P.POŻ.
 • Główny księgowy
 • Sekcja finansowa
 • Sekcja płac
 • Dział kadr
 • Rewident zakładowy/stan. ds. OC
 • Stanowisko ds. BHP