Oddział

Oddział neurologiczny
z pododdziałem udarowym