Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym

Lekarz Kierujący Oddziałem Pielęgniarka Koordynująca
lek. Joanna Mierzwińska
specjalista neurolog
mgr piel. Krystyna Semla
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego
telefon: (18) 35-53-472 telefon: (18) 35-53-475

Oddział neurologiczny
z pododdziałem udarowym