Telemedycyna

Telemedycyna czyli medycyna na odległość – jest to forma świadczenia usług medycznych oraz opieki zdrowotnej/medycznej, która łączy w sobie zarówno elementy telekomunikacji,  medycyny jak i informatyki. Pozwala przeprowadzić diagnozę pacjenta na odległość. Telemedycyna pozwala również na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statyczne oraz dynamiczne np.  zdjęć EKG, USG lub MRI.

Telemedycyna Szpital w Gorlicach

Dział aktualnie w przygotowaniu...

Błąd: Brak formularza kontaktowego.