Usługi medyczne

W Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach funkcjonują oddziały

1) Oddział chirurgii ogólnej  i onkologicznej z pododdziałem urologicznym oraz pododdziałem chirurgii dziecięcej,
2) Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
3) Oddział okulistyczny,
4) Oddział ginekologiczno – położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej,
5) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
6) Oddział dziecięcy,
7) Oddział internistyczno – endokrynologiczny,
8) Oddział neurologii,   pododdział udarowy,
9) Oddział noworodków i wcześniaków,
10) Oddział psychiatrii,
11) Oddział geriatrii,
12) Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, pododdział rehabilitacji neurologicznej,
13) Oddział onkologii,
14) Oddział medycyny paliatywnej,
15) Oddział internistyczno – kardiologiczny,
16) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
17) Szpitalny oddział ratunkowy,
18) Oddział dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej,
19) Oddział dzienny rehabilitacji dla dzieci,
20) Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.

W ramach Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej funkcjonują poradnie

1) Poradnia chirurgii ogólnej,
2) Poradnia chirurgii onkologicznej,
3)
4) Poradnia chirurgii dziecięcej,
5) Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci,
6) Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dorosłych,
7) Poradnia laryngologiczna,
8) Poradnia okulistyczna,
9) Poradnia kardiologiczna,
   a) Pracownia EKG,
   b) Pracownia kontroli rozruszników,
10) Poradnia endokrynologiczna,
11) Poradnia diabetologiczna,
12) Poradnia pulmonologiczna,
13) Poradnia ginekologiczno-położnicza,
14) Poradnia alergologiczna,
15) Poradnia patologii i rozwoju noworodka,
16) Poradnia zdrowia psychicznego,
17) Poradnia psychologiczna,
18) Poradnia neurologiczna,
19) Poradnia neurologiczna dla dzieci i młodzieży,
20) Poradnia reumatologiczna,
21) Poradnia rehabilitacyjna,
22) Poradnia skórno-wenerologiczna,
23) Poradnia onkologii i chemioterapii,
24) Poradnia chorób zakaźnych dla dorosłych i dzieci,
25) Poradnia geriatryczna,
26) Poradnia medycyny pracy,
27) Poradnia stomatologiczna,
28) Poradnia chirurgii stomatologicznej,
29) Poradnia ortodontyczna,
30) Poradnia okulistyczna z pracownią angiografii przy oddziale okulistyki,
31) Szkoła rodzenia,
32) Zespół leczenia środowiskowego,
33) Gabinet Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej,
34) Poradnia protetyczna.

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach udziela również świadczeń w ramach

1) Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej POZ.
2) Zespołów Ratownictwa Medycznego:
a) Zespół Ratownictwa Medycznego „P”,
b) Zespół Ratownictwa Medycznego „S”,
c) Zespół Ratownictwa Medycznego „P” stacjonujący w Uściu Gorlickim,
d) Zespół Ratownictwa Medycznego „P” stacjonujący w Łużnej,
e) Zespół Ratownictwa Medycznego „P” stacjonujący w Bieczu,

3) Zakładu Rehabilitacji Leczniczej ,
4) Pracownia endoskopii,
5) Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej z laboratoriami:
a) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
– Pracownia serologii transfuzjologicznej i Bank krwi,
b) Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne:
6) Zakładu diagnostyki obrazowej z pracowniami:
a) Tomografii komputerowej,
b) Pracowni rtg,
c) Pracowni usg.